بحران اقتصادی دیروز و ثبات بازار امروز

شاید برای نقد و بررسی دستاوردهای دولت در این دوره بهتر باشد نخست به این سوال پاسخ دهیم که شرایط اقتصادی ایران در سال 92 چگونه بوده و چگونه تحویل دولت یازدهم داده شده است. همواره در اقتصاد شاخص ها را به صورت نسبی بررسی می‌کنند. بطور مثال اگر تورم سال 96 نسبت به سال 95 کمتر بشود می توانیم از آن به عنوان یک دستاورد تلقی می‌کنیم. یا اگر سود بانکی در مقایسه با سال گذشت کمتر شود آن را یک دستاورد اقتصادی می‌دانیم.

  1. ۳ ماه،۲ هفته قبل
  2. ۰
ایران به دنبال بازارهای اقتصادی جنوب شرق آسیا
نوآوران -

 این همان چیزی است که در طول دوره اول ریاست جمهوری حسن روحانی بارها روی داده است. گرچه ممکن است دولت در برخی عرصه ها دستاوردی نداشته باشد اما باید در قابل همین شاخص‌ها از آن یاد کنیم.