جهانگیری در استادیوم آزادی:

با کمک جوانان کشوری می‌سازیم که همه راضی باشند

اسحاق جهانگیری گفت: ما برای ایران برنامه داریم با کمک جوانان کشوری می‌سازیم که همه راضی باشند.

  1. ۳ ماه قبل
  2. ۰
جهانگیری
نوآوران -

 اسحاق جهانگیری در جمع حامیان روحانی که عصر امروز در سالن 12 هزارنفری ورزشگاه آزادی برگزار شد، گفت: بزرگترین سرمایه این کشور شما جوانان هستید. جوان تهدید نیست، جوانی بهترین فرصت این مشور است. اگر دنبال آرمان ها هستیم باید به حوانان این کشور اعتماد کنیم. کشور نیازمند تحول و استمرار است. جوانان نماینده تحول در این کشور هستند.


وی افزود: فرزندان عزیزم ما در این چهارسال تلاش زیادی کردیم تا بخشی از ویرانی‌های این مملکت را برطرف کنیم. به فضل الهی مسیر اصلی کشور در حوزه های سیاسی اقتصادی و اجتماعی هموار شده است.


جهانگیری تصریح کرد: ما برای ایران برنامه داریم با کمک جوانان  کشوری می سازیم که همه راضی باشند.