دموکراسی باید نفع اش به مردم برسد/امنیت اقتصادی تاثیرگذارتر از امنیت نظامی است

فضای سیاسی بعد از انتخابات در نشست تخصصی اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تحلیل بررسی شد.

  1. ۲ ماه قبل
  2. ۰
1
نوآوران -

دبیر انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی مشهد دراین نشست در پاسخ به این پرسش که چقدر با دخیل کردن اظهار نظرات منتقدین ودولت پرسایه در اداره کردن کشور معتقدید واستفاده از نقطه نظرات حجت السلام رییسی در اداره مملکت می تواند فضای رقابت را به همکاری بعد از انتخابات تبدیل کند اظهار کرد:حضور حجت السلام رییسی فی نفسه اتفاق بدی نبود اما ایشان فرد متخصصی نیست زیرا در زمان تبلیغات برنامه مدونی ارایه نکردند

امیرمحمد تاجیک تاکید کرد متاسفانه اصولگران در عمل اعتقادی به گفت وگو ندارند اگر تعامل و همکاری آغاز شود حداقل موضع گیری های منطقی تری نسبت به دولت شاهد خواهیم بود

این فعال دانشجویی با اشاره به اینکه گفت و گوی اصلاح طلبان واعتدالیون نتایج خوبی برای کشور داشته است خاطرنشان کرد:برای ادامه این مسیر در سال ۱۴۰۰باید مردم را با رای ایجابی به پای صندوق رای آورد زیرا مردم درسال ۱۴۰۰با کارنامه بررسی میکنند واکر تا آن زمان به مطالبات مردمی پاسخ داده نشود این مسیر که در سال ۹۲اغاز شده است به مشکل بر می خورد

تاجیک با اشاره به اینکه در کشور یک فقر افسار گسیخته وجود دارد که مختصص دولت یازدهم نبوده است بیان کرد متاسفانه بعد از دولت میر حسین موسوی هیچ کدام از دولت ها برنامه مدونی برای مبارزه بافقر نداشته اند واین نقدی که جنبش های دانشجویی به دولت های همسو خود نیزداشته ودارد ودولت باید در دوم به مطالبات این قشر پاسخ دهد

این فعال دانشجویی با اشاره به مطالبات قشر متوسط تاکید کرد این قشر جامعه نیز خواستار آزادی هاب اجتماعی است که پاسخ گویی به این مطالبات نیز تبعاتی برای دولت دارد

دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در پاسخ به این پرسش که اصلاح طلبان واعتدالیون برای حفظ وضع موجود وجهش رو به جلو (حفظ پایگاه مردمی)باید چه استراتژی به کار گیرندتصریح کرد با توجه به اینکه در دوسال پایانی دولت احمدی نژاد بی ثباتی اقتصادی را به مردم اهدا کرده بود و امنیت اقتصادی از ذهن جامعه پاک شده بود با آغاز دولت یازدهم به ثبات اقتصادی وکنت ل تورم و رشد صادرات نفت رسیدیم

نوید رحمانی خاطرنشان کرد:متاسفانه درکشورمابیشتر به امنیت نظامی پرداخته شده است اما امنیت اقتصادی مهم تراز امنیت نظامی است و اصلاح طلبان واعتدالیون برای بهبود بخشیدن به جایگاه خود باید امنیت اقتصادی را در جامعه ایجاد کنند

نوید رحمانی تاکید کرد در دوره دوم دولت باتوجه به شناسایی نقاط ضعف هایی که در چهار سال اول داشته است می تواند عملکرد اقتصادی بهتری داشته باشد و بانشاط و توانایی بهتری کارکند

دبیر سیاسی انجمن اسلامی علوم پزشکی مشهد بیان کرد در دوره نخست تمام توجهات دولت به اقشار متوسط بود و به دلیل عدم نقدینگی وبیکاری با وجود رسیدن به ثبات اقتصادی به قشر مستضعف ودهک هایش پایین جامعه آسیب فراوانی رسیده است  ودولت باید با ایجاد اشتغال دراین قشر رونق را بازگرداند

وی تاکید کرد برای حفظ پایگاه موجود ورود به جلو رفتن این دیدگاه مستلزم این است که دولت از گذرگاه رفع رکود وبیکاری ورونق گرفتن تولید وصنعت به خوبی بگذرد

پوریا تاتاری در تایید این که برنامه اقتصادی کمک به حفظ پایگاه در جامعه می شود اضافه کرد:با توجه به اینکه در سه سال نخست دوره اول بیشترین انرژی دولت صرف برجام شد هیچ حرکت اقتصادی به نفع طبقات محروم جامعه صورت نگرفت اما دریک سال پایانی افزایش یارانه اختصاص داده شده به افراد دهک پایین که دراکثر کشورها این حمایت وجود دارد وگام دیگر ارتباط با کشاورزان است که با خرید مستقیم گندم انجام شد که امیدواریم ادامه یابد و به نتایج خوبی برسیم

این فعال دانشجویی با اشاره به اینکه باب گفت وگو با اصولگرایان به حفظ ورو به جلو رفتن پایگاه دولت کمک می کند افزود فضای رسانه ای وقدرتی که سبب رشد فضای باز سیاسی می شود متاسفانه دراختیار جریان مخالف دولت است و باید باب گفت وگو را گسترش دهیم

تاتاری در ادامه نشست با اشاره به اینکه اگر در یک شرایط نرمال نیز باشیم دوره دوم ریاست جمهوری دکتر روحانی سخت تر است تصریح کرد در دوره نخست بخشی از شعارها مانند برجام اجرایی شده است اما بخشی از انتظارات بدنه اجتماعی مانند آن جمله معروف که چرخ اقتصاد باید بچرخد تا چرخ سانتفریوژها بچرخد ورفع حصر به دور دوم موکول شده است بدنه اجتماعی هوادار دولت بار دیگر پای صندوق رای رفته است وچشم انتظار اجرایی شدن وعده هاست

این فعال دانشجویی افزود با توجه به زاویه هاب ایجاد شده در دولت های گذشته در دور دوم بین ارکان نظام و رهبری وریاست جمهوری ممکن است به این دولت تعمیم پیدانکند وامیدواریم این مشکل در این دولت اتفاق می‌افتد زیرا اگر پروژه ای مانند برجام به سرانجام رسید فقط به دلیل هماهنگی رهبری وریاست جمهور ی بود واکر خواستار. اجرایی شدن وعده هایش دیگر همانند برجام هستیم نیاز به تایید رهبری دارد

پوریا تاتاری با توجه به اینکه در ایران جبهه مخالف دولت یک حزب نمی باشد تا همانند کشوری مانند انگلستان که دولت بارقیبش ائتلاف می کند ؛نمی شود چنین فرایندی را رقم زد و متاسفانه در جبهه مخالفین دولت فرهنگ گفت وگو وجود ندارد

وی در پایان تاکید کردم شما عمده اصولگرایان ومخالفین دولت عدم کادر سازی است بدین معنی که افراد تعیین شده و تغییر ناپذیر هستند