سرمقاله - داریوش قنبری

موقعیت فعلی اصلاح طلبان آن ها را بی نیاز از سهم خواهی کرده است

نماینده پیشین مجلس

  1. ۱ ماه قبل
  2. ۰
داریوش قنبری
نوآوران -

به نظر من اصلاح طلبان در شرایط فعلی حضور خوبی در فضای سیاسی کشور را تجربه می کنند. خصوصاٌ این که هم مجلس شورای اسلامی و هم دولت به طور نسبی وضعیت خوب این جریان سیاسی را نشان می دهد.

آن چه باید مورد توجه قرار گیرد؛ نتیجه انتخابات اخیر است که پیامی که از آن ها متبادر می شد؛ جواب رد مردم به پایداری ها و تندروها بوده است. آن چه به عنوان اعتماد مرم به اصلاح طلبان و دولت معنا می شود؛ بیشتر از هر چیزی زمینه را برای قدردانی از مردم جامعه متصور می شود. به این معنا که نباید در چنین شرایطی با بحث های جناحی و سیاسی از اعتماد مردم به خود بکاهیم. اصلاح طلبان برای حمایت از حسن روحانی هیچ ملاک و منفعت شخص ویا گروهی را در نظر نداشته و ندارند و این در بحث چینش کابینه هم معنا می پذیرد. این شعار نیست، در ایام انتخابات ریاست جمهوری ما یک نگرانی عمده داشتیم؛ آن هم بازگشت شرایط ما به گذشته بود. می ترسیدیم از زمانی که شرایط اصلاح طلبان بدتر از این بود و آن چه عایدمان می شود، تحریم بود و خطر. به اضافه این که اصلاح طلبان از ابتدای آغاز فعالیت های سیاسی خود منافع ملی را به عنوان ملاک خود قرار داده بودند. خب، بنابراین برای چنین هدف و ملاکی هیچ چاره ای برای انتخاب شیوه ای که یک بار آزمون خود را پس داده بود و تحریم ها و خطرات را دور کرده بود، نداشتیم و هم اکنون هم نداریم. رأی داده اند.

در خصوص تغییرات کابینه نیز گفتنی است که شخص رئیس جمهوری خود بهتر از هر فرد دیگری می‌داند که کدام از وزارت خانه عملکرد بهتر و کدام وزارت‌خانه عملکرد ضعیفی داشته است و نیاز به تغییر دارد.

ما نیازی به سهم خواهی از دولت نداریم، چراکه حسن روحانی در طول مدت ریاستش همواره با عملکردی که در حوزه اقتصاد، سیاست خارجی و داخلی داشته است نشان داده که مشی اصلاح طلبی را در دستور کار خود دارد و به وعده‌های خود در قبال اصلاح‌طلبان نیز عمل کرده است.

اما از رطفی اگر بخواهیم خود بحث کابینه و نیاز به تغییر آن را بررسی کنیم، باید بگوییم که مشکلات ساختاری کشور را نباید در تحلیل عملکرد وزرای دولت نادیده گرفت، برای تحلیل درست عملکرد وزرا باید مشکلات مدیریتی را از مشکلات ساختاری تفکیک کنیم چرا که در برخی موارد مشکلات ساختاری را می‌توان با مدیریت صحیح برطرف کرد، اما همیشه ای نگونه نیست که مشکلات ساختاری با مدیریت مطلوب رفع شود. بنابراین اگر امروز می گوییم عملکرد وزارت امور خارجه خوب وبرای مثال وزارت اقتصاد خوب نبوده است، در کنار اصل کیفیت کاری باید به مشکلات موجود هم نظر بیاندازیم.