آیت الله غرویان:

موضوع حریم خصوصی داخل خودروها نیاز به بررسی و کاوش بیشتر دارد

استاد برجسته حوزه علمیه قم گفت: با توجه به اینکه دو دیدگاه در ارتباط با حریم خصوصی یا عمومی بودن داخل خودروها مطرح می باشد شبهاتی ایجاد شده که باید به صورت دقیق تر بررسی و کاوش شود.

  1. ۱ ماه،۱ هفته قبل
  2. ۰
سرمقاله -محسن غرویان
نوآوران -

آیت الله محسن غرویان روز دوشنبه درگفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: آیت الله شبیری زنجانی از مراجع تقلید فرمودند که خودرو ملک خصوصی محسوب می شود، چون خودرو ملک مالک است و خود اتومبیل و درون آن 'حرز' محسوب می شود.

وی ادامه داد: حرز مانعی است که کسی حق ندارد این مانع را بشکند و یا وارد آن شود و تصرف کند و اگر از این لحاط نگاه کنیم داخل خودرو، حریم خصوصی است.

غرویان گفت: از سوی دیگر، اتومبیل یک حیثیت دیگری هم دارد که داخل شهر، جاده و خیابان متحرک است و افراد داخل این اتومبیل نیز با اقدامات خود، در جامعه تاثیرگذاری های مثبت و منفی از نظر اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی برجای می گذارند.

وی ادامه داد: از این جهت برخی می گویند درست است که خودرو در تصرف مالک است ولی وقتی درجامعه حرکت می کند مانند نوع پوشش است،.لباسی که انسان می پوشد، به خاطر تاثیرگذار بودن درفرهنگ و اخلاق جامعه، حکومت حق نوعی دخالت را دارد.

استاد حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: این دو جنبه در خودروها باعث شبهه شده است که چگونه باید این را اداره و کنترل کرد که به نظر می رسد گفت وگو با صاحب نظران و مجتهدان می تواند مصادیق آن را مشخص تر کند.

غرویان گفت: گاهی ممکن است در درون خودرو، یک خانم روسری خود را بردارد، اگر این اقدام مصداق هنجارشکنی و مخالفت با قوانین باشد حکومت می تواند ورود داشته باشد.

وی ادامه داد: ولی گاهی جاده ای است که کسی در آن رفت و آمد ندارد و بیایانی است و فرد به خاطر گرما، روسری خود را برمی دارد ولی به صورت تصادفی، ماشین پلیس عبور می کند، باید دید آیا اینجا این مصداق هنجارشکنی است و این هم محل سوال و بحث می باشد.