عارف:

ثبت‌های جهانی ایران باعث توسعه گردشگری و کاهش اتکا به نفت است

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی می گوید: ثبت جهانی یزد، زمینه توسعه هرچه بیشتر گردشگری که راه کاهش وابستگی کشور به درآمدهای ناپایدار نفتی است را فراهم می کند.

  1. ۲ هفته قبل
  2. ۰
عارف
نوآوران -

1