تغییر نام تونل و بزرگراه نیایش به نام آیت الله هاشمی رفسنجانی

بنا به این گزارش، این تغییر نام قرار است روز دوم شهریورماه صورت گیرد.

  1. ۱ هفته،۴ روز قبل
  2. ۰
هاشمی
نوآوران -

شورای شهر تهران در جلسه ای با توجه به نزدیک شدن تولد آیت الله هاشمی رفسنجانی تصمیم به نامگذرای بزرگراه و تونل نیاش به نام آیت الله هاشمی گرفتند.


بنا به این گزارش، این تغییر نام قرار است روز دوم شهریورماه صورت گیرد.