سرمقاله - عبدالله ناصری

دامن زدن بر حواشی معرفی کابینه برای ایجاد جنگ روانی است

عضو شورای مشورتی اصلاح طلبان

  1. ۱ ماه قبل
  2. ۰
عبدالله ناصری
نوآوران -

بحث جدیدی نیست، پیش تر نیز درباره مطالبه جریان اصلاحات از دکتر روحانی  سخن به میان آمده است. درخواست مجموعه اصلاح طلبان از در دولت دوازدهم؛ تشکیل یک کابینه کارآمد ملی و محلی است. منظور از کابینه محلی انتخاب و چینش مدیران، استانداران و فرمانداران است. حسن روحانی پس از پشت سر گذاشتن 4 سال نخست امروز خود به زبان آمده است که کابینه او آن چنان که درباره آن انتظار وجود داشت همراه رئیس جمهور نبوده است. بالطبع توقع این است که حسن روحانی دولت جدیدش را با رویکردی متفاوت نسبت به چینش وزیران آغاز کند. لازم به تذکر است که دولت شرکت سهامی نیست و برای انتخاب وزیران و مدیران هیچ سهمیه ای از هیچ فرد و جناحی نباید مورد توجه قرار گیرد. اگر بحث سهم خواهی از دولت برای کابینه دوازدهم مطرح می شود، باید بگوییم که هرچه به موعد آن نزدیک تر می شویم، سهم خواهی بازندگان انتخابات از شخص رئیس جمهوری بیشتر می شود، اما اصلاح ‌طلبان همان گونه که  از ابتدا مطرح کرده اند،  به جز تشکیل دولتی کارآمد، منسجم و هماهنگ، هیچ سهمی از دولت تدبیر و امید خواستار نیستند. ضرورت های کنونی جامعه ایجاب م یکند تا دولتی تشکیل شود که بهترین عملکرد را برای پاسخ گویی بع مطالبات جامعه مدنی پشتیبان خود داشته باشد. در این میان هر آن چه غیر از این از سوی رقبا در فضای حساس معرفی وزرا به مجلس شورای اسلامی مطرح می شود، تلاش مخالفان و رقیبان برای ایجاد جنگ روانی علیه دولت و اصلاح طلبان حامی اوست. اگر امروز مجموعه اصلاح طلبان به صورت مشترک با نخبگان و جامعه مدنی اصرار بر این مهم دارند که تغییر برخی از وزیران در دولت باید مورد توجه قرار گیرد، نه سهم خواهی بلکه تلاش برای تغییر رویکردی است که در 4 سال نخست نتوانست خوش بدرخشد.

اصلاح طلبان در دیدار و جلساتی که با شخص رئیس جمهوری برگزار می کنند، مشورت های خود را به وی ارائه می دهند، اما این حق رئیس جمهور است که نظر دهد و تصمیم نهایی را اتخاذ نماید، اما نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که اگر بر تغییراتی اصرار می شود به این دلیل است انتظار برحق جامعه مدنی 24 میلیونی که به حسن روحانی رأی داد، نباید بدون پاسخ بماند. بنابراین و براساس آن چه ذکر شد، رئیس جمهوری در دولت دوازدهم با توجه به شرایط جامعه باید کابینه ای کارآمد و منسجم تشکیل دهد، چراکه این نکته خصوصاً در شرایطی که این دوره 4 سال پایانی دکتر روحانی محسوب می شود، بیش از پیش مهم تلقی می شود.شایسته است تا در پایان این دوره یک داوری سیاسی مطلوب و نمره قابل قبول تری از دوره اول برای دولت و اصلاح طلبان حامی آن برجای بماند که این برای اعتبار در نزد افکارعمومی لازم است.