نوآوران در گفت وگو با کارشناسان بررسی کرد

لزوم ترمیم کابینه برای تحقق وعده های انتخاباتی

رئیس جمهور در انتخابات، اهداف، برنامه‌ها و وعده ‌هایی را با مردم در میان گذاشت که انتظار می ‌رود کابینه ‌ای را تشکیل دهد که متناسب با این اهداف، برنامه‌ ها و وعده‌ها باشد.

  1. ۱ ماه قبل
  2. ۰
دولت
نوآوران -

کابینه دوازدهم باید از افرادی تشکیل شود که از لحاظ ذهنی، فکری و ساختار شخصیتی و سوابق و پیشینه افراد متناسب با برنامه‌های دولت در دوره انتخابات باشد. افرادی که دارای قابلیت‌های اجرایی بالا و ساماندهی و پشتیبانی کردن اهداف و به مرحله اجرا در آوردن آن باشند تا بتوانند از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های خود به بهترین نحو استفاده کنند چون در غیر این صورت ممکن است برنامه‌ ها و اهداف رئیس جمهور پیاده سازی نشود. به گفته کارشناسان یکی از انتقادات وارده به دولت یازدهم مسن بودن آن بود. بیشتر وزرای دولت از کهولت سن برخوردار بودند. همین امر موجب گردید تا دکتر روحانی، وعده ایجاد تغییراتی در دولت و جوان‌تر نمودن آن دهد. از دیگر سو بر اساس سطح مطالبات ملت و ضرورت رسیدگی به آن و توجه به انتقادات صورت گرفته و استفاده از افکار نوین و لزوم توجه به شایستگان و نخبگانی که همراه با ملت بوده‌اند، ضرورت ایجاد تغییراتی بنیادین در کابینه وجود دارد، چیدمان کابینه امری مهم، حساس و دشوار خواهد بود زیرا کابینه دولت دوازدهم مشهور به کابینه ١٤٠٠ بوده و زینت دکتر روحانی و افکار حاصل از آن در کارزار انتخاباتی است.

شایسته سالاری ملاک انتخاب افراد باشد

داریوش اسماعیلی، نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان این که شایسته است تا افرادی که در دولت دوازدهم کابینه را تشکیل می دهند از میان جوانان و یا میانسالان جامعه باشند، می گوید:  یکی از معیارهایی که دولت بر اساس آن وزرای خود را انتخاب کند؛ شایسته سالاری و توانمندی افراد است که بیش از هر چیزی مهم تلقی می شود.

او همچنین با اشاره به ضرورت هماهنگی کارکنان دولت با یکدیگر یکی از مهم ترین مواردی است که در این دوره نباید شاهد آن باشیم، افزود: به طور مثال تیم اقتصادی دولت یازدهم از چنین ویژگی محروم بودند و همین باعث می شد که هر کدام از آن ها یکدیگر را مورد نقد قرار دهند و در نهایت فضایی در جامعه ایجاد شود که مردم دچار نا امیدی شوند.

این نماینده مجلس همچنین افزود: ضرورت هماهنگی اعضای تیم اقتصادی دولت از آن جایی دارای اهمیت فوق العاده است که امروز که یکی از مشکلات کشور، مسائل مربوط به اقتصاد و معیشت است. اسماعیلی در ادامه با بیان این که در گذشته شاهد بودیم که تیم اقتصادی دولت هر کدام با هدف رفع مشکلات اقتصادی کشور به فعالیت می پرداختند، اظهار کرد: اما مسیر طی شده توسط این افراد با یکدیگر متفاوت بود و همین باعث نارضایتی آن ها از یکدیگر می شد.

این نماینده مجلس با تأکید بر این هماهنگی و همراهی اعضای کابینه دولت بیش از هر چیزی اهمیت دارد، ادامه داد: وجود هماهنگی میان آن ها باعث می شود که دامنه اختلاف اعضای دولت با یکدیگر به بیرون کشیده نشود و مردم را نیز شامل نشود.

اسماعیلی با اشاره به این که دولت تدبیر و امید از ابتدا مشی خود را بر اعتدال نام نهاده است، افزود:  بنابراین انتظار می رود که انتظار می رود همچون دولت یازدهم خود، صرفا روی یک قطب و مجموعه متمرکز نشود و از تمامی کارشناسان بدون ملاحظات خاصی در جهت منافع ملی بهره برداری کند که این به معنای پایان رقابت ها و آغاز رقابت هاست.

ضرورت عمل به وعده های انتخاباتی

مصطفی ایزدی، فعال سیاسی اصلاح طلب نیز با اشاره به توصیه حامیان حسن روحانی بر تحقق تغییراتی در کابینه دوازدهم ، می گوید: بالطبع چنین توصیه هایی که از سوی اصلاح طلبان هم شنیده می شود به منظور یاری رساندن به دکتر روحانی در تحقق اهداف دولت دوازدهم و عمل به وعده‌هایی است که در دوران انتخابات خطاب به مردم ذکر شده است.

او همچنین با بیان این که رئیس ‌جمهور باید در دور دوم متوسط سن اعضای کابینه را کاهش دهد، افزود:  وزرای مسن دولت در دور دوم بهتر است که به‌عنوان مشاوران رئیس ‌جمهور فعالیت کنند و از جوانان در چینش وزرا بهره مندی بیشتری شود.

به اعتقاد ایزدی، حسن روحانی نه به‌عنوان یک رئیس ‌جمهور، بلکه به‌عنوان نماینده اکثریت یک جریان فکری و مورد اقبال مردم باید در چهار سال آتی طوری عمل کند که از خود کارنامه مطلوبی به جا بگذارد، کارنامه‌ا ی که در آن تحقق مطالبات حداکثری جامعه مشاهده شود.

این فعال سیاسی اصلاح طلب با اعتقاد بر این که در دور دوم هر یک از وزرا قبل از آغاز کار خود باید نقشه راهی برای چهارسال آتی در دست داشته باشند، ادامه داد: آن ها باید بدانند که اولویت‌هایشان در دور دوم دولت روحانی چیست و باید بر چه مسائلی تمرکز کنند. اگرچه وزرای روحانی در دولت یازدهم نیروهایی باسابقه و قوی‌ بودند، اما روحانی باید برای گردش نخبگان و وعده تحقق جوانگرایی در کابینه جدید به سمت نیروهای جوان با میانگین سنی 40 تا 50سال برود؛ وزرایی که از مسائل دیگر فارغ بوده و تمام‌وقت در اختیار دولت باشند.

 ایزدی افزود: از سویی دولت علاوه بر به ‌کارگیری نیروهای معتدل و اصلاح‌ طلب می‌تواند از نیروهای معتدل و باسابقه اصولگرا در کابینه جدید بهره ببرد. اگرچه ممکن است که حتی برخی از نیروهای معتدل اصولگرا نیز قبل از این منتقد سرسخت دولت بوده باشند، اما حضور و مشارکت آن ها در دولت دوازدهم می‌ تواند نگاه مثبت جامعه نسبت به دولت را بیش از پیش تقویت کند و از حجم انتقادات نسبت به دولت بکاهد.