سرمقاله - غلامرضا ظریفیان

دولت دوازدهم با شتاب بیشتری به مطالبات جامعه جوان حامی خود پاسخ دهد

فعال سیاسی اصلاح طلب

  1. ۱ ماه قبل
  2. ۰
ظریفیان
نوآوران -

دولت تدبیر و امید در دوره دوم خود باید افراد کابینه خود را بر اساس شعارها و وعده هایی که در هنگام انتخابات آن ها را مطرح کرده است، انتخاب کند.  

شرایطی که در آن کابینه یازدهم آغاز به کار کرد،  با معضلاتی روبه ‌رو بود که همگی میراث آن از دولت قبلی بود و حجم کار به اندازه ای بالا بود که می توان بسیاری از نقص ها را در کابینه نادیده گرفت و عملکرد آن کابینه را مثبت ارزیابی کرد. در آن دوران بخشی از کارکنان دولت و وزیران با رییس ‌جمهور هماهنگ نبودند و شاید در برخی از حوزه ها نشاطی که باید و شاید وجود داشته باشد، دیده نمی شد، اما با این حال در همان ایام اقداماتی انجام شد که بسیاری از نقص ها را به دلیل آن ها می توان نادیده گرفت.  بالطبع امروز از آن پیچ بحرانی گذشته عبور کرده ایم و در آستانه ثبات قرار گرفته ایم، بنابراین با توجه به تدبیر دولت در مسیر توسعه قرار گرفتیم و اهمیت چگونگی ادامه آن بحث های مرتبط با کابینه را مهم جلوه می دهد. با توجه به مسائلی که در هنگام انتخابات از سوی رئیس جمهوری منتخب مردم صورت پذیرفت، با پایان یافتن آن دوران امروز مردم مطالبات و خواسته‌های خود را پیگیری می کنند و خواهان محقق شدن آن ها هستند و این همان نکته ای است که دولت دوازدهم باید به آن واقف باشد. برای مثال تنش زدایی و تعامل با دنیا در کنار به گردش آمدن چرخ های اشتغال از جمله مطالبات مردم از دولت تدبیرو امید است. دولت دوازدهم در این دوره باید بیش از پیش به مسائل مرتبط با جوانان رسیدگی کند. به این معنا که مسائل مرتبط با اشتغال از جمله مهمترین مطالبات جامعه جوان حامی دولت است.

حال در خصوص این که دولت تدبیر و امید برای پاسخگویی به این مطالبات چه باید کند، گفتنی است که پیش از هر اقدامی این دولت باید نوعی بازبینی را بر اعضای خودش محقق سازد. رئیس دولت نیز باید هماهنگی ‌های بیشتری را در برخی از بخش‌ها نظیر اقتصاد و زیرمجموعه‌های آن به وجود بیاورد. مطرح شدن این مفاهیم زحمات کارکنان دولت یازدهم را نفی نمی کند، اما با احتساب شرایط جامعه دولت در دور دوم به یک شتاب بیشتری نیاز دارد که باید مورد توجه رئیس جمهوری قرار گیرد. جهان امروز با سرعت در حال شتاب است و برای نزدیک شدن به این شتاب جهانی باید با پیوند توسعه ملی و علمی  به یکدیگر خود را به این قطار برسانیم و اگر نتوانیم از پیشرفت های جهانی عقب خواهیم ماند.