سرمقاله - علی تاجرنیا

مدیرانی متعهد با دغدغه پوشش مطالبات عمومی

نماینده پیشین مجلس

  1. ۴ هفته قبل
  2. ۰
تاجرنیا
نوآوران -

انتظارها همگی بر این است که دولت تدبیر و امید در دوره دوم دولتی کار و کارآمد تر باشد. چنین انتظاری ایجاب می کند که رئیس جمهوری از مدیرانی کارآمد، متعهد و مجرب در کابینه خود در دوره دوم بهره گیری کند.

با توجه به این که مجلس شورای اسلامی در دهمین دوره خود مجلسی اعتدالی است، می توان این گونه نتیجه گیری کرد که در پرتو تعامل پارلمان با دولت رئیس جمهور در چینش کابینه و انتخاب وزرا مشکل کمتری داشته باشد. بنابراین مسیر هموارتر خواهد بود، اما این به وطر کامل بر همه امور صدق نمی کند. درحقیقت این امکان وجود دارد که موانعی بر سر راه حسن روحانی وجود داشته باشد، اما در مقایسه با گذشته میزان آن ها کمتر است. حواشی بسیاری در ارتباط با کابینه دولت تدبیرو امید در دوره دوم و انتخب وزرا از سوی حسن روحانی وجود دارد، اما به طورکلی گفتنی است که توجه به نکاتی اساسی در دستورکار قرار گیرد. برای مثال این نکته بسیار حائز اهمیت است که در این دوره افرادی به عنوان وزرا انتخاب شوند که اهل کار، تعهد و عمل جدی باشند. بالطبع این موضوع بسیار با اهمیت است که وزرایی انتخاب شوند که دارای انگیزه کافی و لازم برای حمایت از دولت و رئیس جمهور را باشند، به این معنا که اعضای کابینه همراه رئیس جمهوری در دفاع و حمایت از دولت و رئیس آن نباید تردیدی داشته باشند. در دوره قبلی شاهد بودیم که تعداد کمی از وزرا چنین نقشی را در حمایت از دولت ایفا می کردند و این نکته باید در این دوره تقویت شود. همین مسائل باعث می شود که برای وزرای پیشنهادی از سوی دکتر روحانی گمانه زنی ها و حساسیت های زیادی وجود داشته باشد. دولت در این دوره نیاز به حضور وزرایی دارد که انگیزه لازم برای فعالیت داشته باشند و همین جاست که مسائلی نظیر میانگین سنی وزرا و توجه فزاینده به اصل جوانگرایی مطرح می شوند. بالطبع تأکید بر چنین مفاهیمی به این دلیل است که عملگرایی و تخصص گرایی در کنار مؤلفه هایی نظیر جدیت، پشتکار، تلاش در جهت پیاده کردن برنامه ‌های دولت و اهتمام در جهت تحقق مطالبات مردم می تواند نقاط قوتی باشند که کارایی دولت را افزایش دهند. وجود مدیرانی با انگیزه لازم برای پیگیری خواست‌ها و مطالبات مردم می تواند نوید دهنده دولتی کارآمد و با انگیزه‌ باشد. توجه به این مهم نیز ضروری است که دولت دوازدهم نقش مهمی را در مطلوب نشان دادن تفکر اصلاح ‌طلبی و اعتدال برعهده دارد و سرنوشت چهار سال آینده نیز تا حدود بسیار زیادی به نوع عملکرد دولت دوازدهم بستگی دارد. به این معنا که اگر این دولت خوب عمل کند، می‌تواند موجب افزایش اعتماد مردمی به  اصلاح‌ طلبان و اعتدالگرایان و زمینه ای برای عملکرد آینده باشد.