هر کس که دارای شناسنامه ایرانی است از تمام حقوق شهروندی برخورداراست

فاضل میبدی مشاور رئیس دولت اصلاحات

  1. ۳ هفته،۳ روز قبل
  2. ۰
فاضل میبدی
نوآوران -

طرح مسأله شیعه و سنی از سوی امام جمعه هامون و نگرانی از اظهار کثرت موالید کار درستی نیست و به نظر می‌رسد طرح چنین مسائلی در شبکه‌های مجازی نیز کار درستی نباشد. امروز عالم اسلام از این تفرقه‌های قومی رنج می‌برد. ما نباید اهل سنت را شهروند درجه دوم در این کشور بدانیم. چیزی که می‌تواند کشور را متحد کند، مفهوم ملیت و شهروندی است. هر کس که دارای شناسنامه ایرانی است از تمام حقوق شهروندی برخورداراست و این حقوق بین شهروندان مساوی است. میان مذاهب و اقلیت‌ها و قوم‌های ایرانی امتیازی نیست. اظهار نگرانی از ازدیاد اهل سنت و این‌که این برادران دارای مشاغل دولتی هستند، کشور را با خطر تجزیه و زمینه را برای نفوذ خارجی فراهم می‌سازد. از این رو ضروری است که آقایان مراقب اظهار این‌گونه نظرها باشند.