سرمقاله _ عبدالله ناصری

فارغ از عدم همراهی ناکارآمدی ها در کابینه ترمیم شود

عضو شورای مشورتی اصلاح طلبان

  1. ۳ هفته،۴ روز قبل
  2. ۰
عبدالله ناصری
نوآوران -

تاکنون و بر اساس تجربه روال بر این بوده است که شخص رییس ‌جمهوری به عنوان مقامی که انتخاب و تعیین کابینه در زمره اختیارت او قرار دارد، برای این منظور از نیروهای مشاور و معتمد خود بهره ببرد و کابینه را متناسب با مطالبات اجتماعی و وعده‌‌های انتخاباتی که به مردم ارائه شده است، تشکیل دهد. این موضوع برای دولت دوم حسن روحانی آن جایی از اهمیت فوق العاده برخوردار می شود که این دوره دولت پایانی او  است و شرایط حساسی را برای رئیس جمهور و حامیان او به دنبال دارد.

حساسیت شرایط از یک طرف، فضایی که جریان مخالف و منتقد دولت ‌درصدد ایجاد آن است، از طرف دیگر کار را برای رئیس جمهور تا حدی دشوار ساخته است. آن چه باید مورد توجه قرار گیرد؛ این است که رئیس ‌جمهور در این فاصله زمانی تا اعلام کابینه نباید به هیچ ‌عنوان تحت ‌تأثیر فضاسازی‌ های جریان رقیب قرار گیرد. درست برعکس بلکه او باید در آرامش کامل کارویژه اصلی خود یعنی تشکیل کابینه کارآمد و منسجم را در نظر داشته باشد. باید آگاه باشیم که این فضاسازی‌ ها علیه دولت برای این است که دولت در مسأله تشکیل دولت جدید در موضع ضعف و انفعال قرار گیرد. رئی جمهور در مدتی که می تواند در آن به انجام بررسی های لازم بپردازد باید با ارزیابی چگونگی فعل و انفعالات کابینه یازدهم برای تغییراتی در کابینه جدید خود تدبیراندیشی کند. شاهد بودیم که کابینه یازدهم یک کابینه دو قطبی بود یعنی بخشی از وزیران آن کارآمد و توانمند بودند. این دسته از وزرا نقش خود را برای موفقیت دولت به خوبی ایفا کردندف اما در مقابل برخی دیگر از وزرا هماهنور که خود دکتر روحانی هم اعلام کردند، از کنار بسیاری از مسائل به سادگی و با بی تفاوتی عبور کردند. آن طور که هم شخص رئیس جمهوری و هم مشاوران او اعلام کردند، تغییر کابینه حتما ضرورت دارد و باید مورد بررسی قرار بگیرد، چراکه فارغ از عدم همراهی بخشی از کابینه با گفتمان رئیس جمهوری و خواستگاه رای‌ او، بخشی از کابینه ناکارآمد بود. این عنصر در کل کابینه اعم از وزرا، روسای سازمان‌ها، معاونین رییس جمهور و حوزه اطلاع‌ رسانی دولت وجود داشت و این همان مهمی است که در این دوره باید جراحی شود.

دستاوردی که در سال 92 از سوی اصلاح طلبان در همراهی با رئیس جمهوری شکل گرفت، ائتلاف فراگیر بزرگی بود که منافع ملی و مصالح عمومی را در نظر داشت . آن چه برای آینده حامیان اول حسن روحانی یعنی اصلاح طلبان اهمیت دارد این است که روند 1400 ادامه همین روند 92  به بعد باشد و گفتمان اصلاح ‌طلبی که هم از شخص آقای روحانی گرفته به عنوان رییس جمهور و بسیاری از اعضای دولت و گفتمان تعمیم یافته ‌ای شده است، در بطن جامعه محفوظ بماند.