مزار نابغه ریاضی دنیا در آمریکا

تصویری از پدر مرحوم پروفسور مریم میرزاخانی در حال قرآن خواندن بر سر مزار دخترش در آمریکا.

  1. ۳ هفته،۴ روز قبل
  2. ۰
1