سرمقاله - احمد شیرزاد

نیاز دولت به حضور افرادی که با برنامه هایش قرابت دارند

نماینده پیشین مجلس

  1. ۲ هفته،۳ روز قبل
  2. ۰
احمد شیرزاد
نوآوران -

در خصوص حواشی بسیاری که درباره چگونگی چینش کابینه دولت دوازدهم وجود دارد، گفتنی است که کابینه به عنوان بازوی اصلی قوه مجریه، اجرا کننده قانون اساسی در عرصه‌های مختلف است و از همین منظر است که چگونگی آن حساسیت و اهمیت فوق العاده ای دارد. وقتی گفته می شود که کابینه دارای چنین جایگاه مهمی است، پس انتظار می رود که آن بر اسا مقتضیات و شرایطی شکل بگیرد که بیش از هر چیزی برایند تعاملات و تعادل بین مناسبات قدرت در جامعه است.

انتخابات ریاست‌جمهوری سال‌جاری کاملا رقابتی بود و در نهایت یک تفکر و دیدگاه برنده شد. از این‌ رو طبیعی است که دولت باید از اکثریت آرا تشکیل شود و در همین مسیر اگر اصلاح طلبان به عنوان حامیان رئیس جمهوری بر مسائلی تأکید می کنند سهم ‌خواهی نام نمی گیرد. از دید این جریان سیاسی افرادی کارآمد هستند که وضعیت و موضع گیری فعلی رئیس جمهوری را درک کنند و با او همکاری کنند. البته همان طور که پیش تر هم ذکر شده است، چنین نکته ای به این معنا نیست که اگر کسی رفیق صمیمی ما باشد، اما در گذشته ناکارآمدی خود را نشان داده باشد، به صرف این که جزو جریان سیاسی ما بوده در دولت حضور داشته باشد. بلکه آن چه باید مورد تأکید قرار گیرد؛ این است که دولت باید به کارآمدی وزرایی که پیشنهاد می‌ دهد توجه بالایی داشته باشد، اما این کارآمدی در کنار همراهی این افراد با برنامه های رئیس‌ جمهور قابل طرح است.

همچنین در خصوص مسائلی که از سوی اصلاح طلبان در خصوص کابینه مطرح می شود، گفتنی است که در کشورهای پیشرفته چون افراد عضو احزاب هستند، عضویت آن ها در دولت خیلی مقوله عجیب ‌و‌غریبی به نظر نمی رسد، اما برعکس در ایران افراد هنوز از حزبی بودن ابا دارند و همین تفاوت را باید در نظر گرفت. به خاطر داشته باشیم حسن روحانی برنده جبهه اصلاحات و برآیند افکاری است که اصلاح ‌طلبان سال‌ها مدعی آن بودند و اکنون حامی او هستند، کما این که در دو انتخابات ریاست جمهوری شاهد آن بودیم. بنابراین تفکر اصلاح طلبی امروز رای آورده و تردیدی نیست دولتی که تشکیل خواهد شد نیز همین رنگ را خواهد داشت، اما نکته مهم این است که قرار نیست احزاب رسمی اصلاح  ‌طلب سهمیه‌ای در کابینه بگیرند. رئیس جمهور در چنین شرایطی باید کابینه و همکاران خود را از افرادی انتخاب کند که به لحاظ فکری، گفتمانی و اجرایی با او و گفتمان او همگرایی داشته باشند که این مهم در اداره بهینه جامعه مطلوب تر خواهد بود.