سرمقاله - علی صوفی

حامیان روحانی خواهان تشکیل کابینه براساس خواست و اراده عمومی هستند

وزیر تعاون دولت اصلاحات

  1. ۱ هفته،۳ روز قبل
  2. ۰
صوفی
نوآوران -

رئیس جمهوری دولت دوازدهم اکنون دارای تفاوت های بسیاری با دولت یازدهم در سال 92 است. در این دوره شاهد بودیم که حسن روحانی به واسطه گرایشات اصلاح طلبانه خود مورد حمایت اصلاح طلبان و جامعه مدنی پشتیبان آن ها قرا گرفت و این پشتیبانی منسجم به اندازه ای مشهود بود که تمام ستاد‌های انتخاباتی او از اصلاح طلبان مملو بود. چنین حمایت بی قید و شرطی در راستای چینش و معرفی اعضای کابینه جدید دست رئیس جمهوری را کاملا باز گذاشت و بر خلاف برخی از جناح ها از هرگونه سهم خواهی پرهیز کرد.  در ایام انتخابات شاهد بودیم که به پشتوانه اعتماد مردم به جریان اصلاحات بیشتری آرا به صندوق های رأی دکتر روحانی ریخته شد. طبیعی است که مردمی که با آن شکوه به اصلاحات رأی دادند خواهان حضور فعالان این جریان سیاسی باشند. با توجه به لیستی از کابینه دوازدهم ارائه شده است، می توان به نوعی تغییر رویکرد ناگهانی پی برد که در نگاهی منفی می تواند عقبه رأی رئیس جمهوری را دلسرد کند. به این معنا که زاویه دار بودن لیست ارائه شده با جریان اصلاحات می تواند موجبات نگرانی آن ها را ایجاد کند و این امر در آینده تأثیر به سزایی در قدم‌ های بعدی این جریان خواهد داشت. آن چه از رئیس دولت تدبیر و امید انتظار می رود این است که به وعده ها و شعارهایی که آن ها را در ایام انتخابات مطرح می کرد، عمل کند و نسبت به دوره گذشته بیش از پیش مطالبات عقبه رأی و جامعه پشتیبان خود را معیار برنامه ها قرار دهد. به نظر می ‌رسد که لیست پیشنهادی رئیس جمهور برای کابینه دولت دوازدهم کمی ابهام ‌آمیز است و البته باید توجه داشت که هرگونه قضاوت قطعی درباره آن کمی زودهنگام است و  باید منتظر ماند و دید که چه لیست نهایی می شود. آن چه که به عنوان انتظار اصلاح طلبان از حسن روحانی معنا می شود؛ این است که رئیس جمهور دولت دوازدهم در قامت رئیس همه ایرانیان رسیدگی به مطالبات مردمی را سرلوحه خود قرار دهد که این مهم می تواند درنهایت اعتماد آن ها را افزایش داده و این احساس را در جامعه ایجاد می کند که رأی و خواسته آن ها لحاظ می شود. حامیان اصلاح طلب روحانی در مورد تیم اقتصادی، استفاده از زنان در کابینه و برخی دیگر از مسائل پیشنهاد هایی را مدنظر دارند، اما در این میان هیچ نوع فشار و سهم خواهی دیده نمی شود و این درست برعکس آن چیزی است که از سوی جریان رقیب اصلاحات مبنی بر فشار زیادی بر رئیس ‌جمهور، دیده می شود.