سرمقاله - داریوش قنبری

لیست منطقی کابینه دوازدهم هماهنگ با مطالبات مردم است

نماینده پیشین مجلس

  1. ۱ هفته،۱ روز قبل
  2. ۰
داریوش قنبری
نوآوران -

جدا از حاشیه های موجود لیست پیشنهادی رئیس جمهور برای کابینه دوازدهم را می توان منطبق با مؤلفه ها و مطالباتی دانست که از سوی رأی دهندگان به حسن روحانی مطرح بوده است. از لحظه ای که این لیست اعلام و منتشر شد، واکنش های بسیاری نسبت به آن شنیده شده است که در پاسخ به همه آن ها می توان گفت که همه می دانند چه حسن روحانی و چه هر رئیس جمهوری دیگری برای انتخاب وزرا و مدیران دولت خود دارای محدودیت های متعددی است و یا حتی می توان گفت که فشارهای مختلفی را هم متحمل است. برای مثال یکی از پر سر و صداترین نقدهایی که به لیست پیشنهادی حسن روحانی وارد می شود، عدم حضور اسامی زنان به عنوان وزیر است. در این باره می توان این گونه اظهارنظر کرد که شاید اگر فشارهای وارد شده به رئیس جمهور وجود نداشت، حتما نام یک یا شاید هم دو تا سه زن را به عنوان وزیر انتخاب می شنیدیم، اما  در جامعه عده ای با استفاده از تریبون و قدرت خود مخالفت سرسختی با وزیر شدن زنان می کنند و شاهد هستیم که موفق هم بوده اند. از ماجرای زنان که بگذریم یکی دیگر از صداهایی که شنیده می شود؛ مسأله اهل سنت است که در این خصوص نیز باید بگویم که تا به امروز هیچ کدام از ایرانی هایی که اهل سنت هستند، به عنوان وزیر به کار گرفته نشده اند و این مسأله به این سادگی ها حل نخواهد شد. توجه داشته باشید؛ برای این که اهل سنت یا حتی اقلیت ها بتوانند در کابینه حضور داشته باشند، باید همه دسته ها و سلیقه ها به اشتراک نظر برسند و این زمان بسیاری را طلب می کند. پس از اظهارات بسیاری درباره ابقای برخی از چهره ها در سمت خود برای بار دوم شنیده می شود. برای مثال به حاشیه هایی در خصوص حضور دوباره رحمانی فضلی و علی ربیعی در وزارت کشور و وزارت رفاه برخورده ایم که آن طور که به نظر می رسد هم وزیر کشور و هم وزیر رفاه ماندنی خواهند شد. بسیاری بر این باورند که وزیر کشور آن طور که باید و شاید با رئیس جمهوری همراهی نکرده است، اما به اعتقاد من او تا جایی که امکان داشت، با اصول دولت همراهی کرد و ناگفته نماند که برای ابقای برخی از وزرا حتما دلیل منطقی وجود داشته است. بسیاری معتقدند که تغییرات در کابینه آن طور که انتظار می رفت، میسر نشده است، که در این خصوص گفتنی است که  رئیس جمهور در انتخاب معاونین خود قطعا با دست بازتری اقدام خواهد کرد.