کینه ها را تشدید نکنید

در آستانه تغییر و تحول و واگذاری مسئولیت ها از شورای شهر قبلی به جدید و به تبع آن از شهردار فعلی به شهردار بعدی هستیم، این تحولات نتیجه طبیعی انتخابات است.

  1. ۶ روز،۲۱ ساعت قبل
  2. ۰
1
نوآوران -

انتخابات در یک نظام آزاد فرصتی برای گردش نخبگان در مدیریت امور جامعه است، آنچه از مردم انتظار می رفت حضور در پای صندوق های رای و احساس مسِئولیت اجتماعی-سیاسی نسبت به سرنوشت آتی کشور و شهر و روستای خود بود که با مشارکت گسترده آنان برای اقتدار ملی فرصتی بزرگ آفریده شد.

امروز ادامه کار و صیانت از این اقتدار و استفاده از فرصت نیکو بر دوش منتخبان ملت نهاده شده است.

در نظام تفکر دینی پذیرش مسِئولیت یک فرصت برای خدمت به بندگان خدا برای تقرب به خداوند سبحان تلقی شده است. انتخاب یک کابینه کارآمد و هم صدا برای رییس جمهور و شهرداران باانگیزه و توانمند توسط شوراها می تواند هدف های بزرگ ملی را که معنای آراء مردم درصندوق هاست محقق یا به تحقق نزدیک کند. حفظ نیروهای موثری که نماد حمایت از دولت درطی سال های گدشته بوده اند ضروریست و ورود نیروهای موثر و مورد اقبال مردم، دولت و شهرداری ها را در مقابله با دشواری ها روئین تن خواهد کرد.

هر دوره ای به حسب مقتصیات خود توفیقات و ضعف هایی داشته است. به تجربه ثابت شده که توقف در ابعاد منفی کارهای گذشته و کوبیدن بر طبل تخریب چندان منطقی بنظر نمی رسد و نفعی عاید عموم نمی کند. چرا که دور زدن بر مدار منفی و دمیدن بر تنور تخریب انرژی بالایی را از نیروها هدر داده و عرصه های مستعد کار را تنگ و ملوّث می کند. راه مقابله با بد و زشت در پیش گرفتن روشی بد نیست، بلکه باید زمینه های بروز اقدامات و رفتارهای ناشایست را مسدود ساخت و این بر نمی آید جز با تعقل، تدبیر و کارآمدی.

در برابر عقل، بی عقلی، در برابر تدبیر، بی تدبیری و در مقابل کارآمدی، ناکارآمدی عقب خواهند نشست و شکوفه های رنگارنگ آشکار خواهند شد. و اگر راه چنین روشن، پرامید و البته پرتلاش است چه نیازی است به فراهم کردن سازوبرگ و آرایش دادن به نیروهای منفی و تخریب که حاصلی جز کینه و عقده و مبارزه ای بی پایان ندارد.

باید خدمات مثبت گذشتگان را ستود و کاستی هایشان را ترمیم و اصلاح نمود، طرح موضوعات اختلافی و نیشدار و تشدید کینه توزی ها خدمتی به مردم و جامعه نمی کند. همه باید با رعایت حرمت همدیگر برای صیانت از یکپارچگی نظام همت گمارند.

منتخبین، این نکته را همواره در ذهن داشته باشند که مردم فهیمی که ساعت ها در صف صندوق های رای ایستادند و مسئولین سیاست گذار خود را انتخاب کردند در فردای حساب و کتاب و ارزیابی از آنان نخواهند پرسید که چه مقدار تاختید و تخریب کردید بلکه خواهند پرسید که چه کردید چه سنگی از پیش پای کشور برداشتید و ذخیره آخرتتان چیست؟ پس پاسخ روشن مردم در همین قدم های اول باید پایه گذاری شود. شهر مملو از مشکلات و معضلات است و اگر متولیان شهر هر روز به یکی از آنان بپردازند وقت و مجال هیچگونه کینه جویی و تخریب و جدال های عبث و کور فراهم نخواهد شد.