سرمقاله - احمد شیرزاد

سابقه مثبت اجرایی افراد؛ ملاک روحانی در چینش کابینه دوازدهم

نماینده پیشین مجلس

  1. ۶ روز،۲۰ ساعت قبل
  2. ۰
احمد شیرزاد
نوآوران -

برای بررسی کلیات کابینه پیشنهادی از سوی رئیس جمهوری مؤلفه های زیادی باید مورد بررسی قرار گیرد که قبل از این که به آن ها پرداخته شود، ذکر یک نکته خالی از لطف نیست و آن هم این است که در یک حالت کلی گفته می شود معمولا همه دولت ها در دوره دوم نسبت به دوره اول جسارت بیشتری پیدامی کنند که این ویژگی خصوصا خود را در حل مشکلات جامعه نشان خواهد داد. این به آن معناست که به خودی خود دولت تدبیر و امید در دوره دوم نسبت به دوره اول دارای عملکرد بهتری خواهد بود که این را تجربه ثابت کرده است. از طرفی به خاطر داریم که در دوره اول بیشتر زمان دولت صرف به نتیجه رساندن پرونده هسته‌ ای شد و این در حالی است که در چهار سال آینده دولت می ‌تواند از دستاوردهای برجام در جهت توسعه سیاسی استفاده کند و انرژی خود راصرف تحقق مطالبات مردمی کند.

آن چه باید مورد توجه قرار گیرد؛ این است که پاسخگویی به مطالبات اقتصادی و معیشتی مردم باید در اولویت نخست دولت قرار بگیرد و بیشتر برنامه‌های دولت باید بر این محور متمرکز شود. از همین منظر نیروهایی که کابینه جدید را تشکیل می دهند باید با این مسائل و برنامه ها هم سویی داشته باشند و باید با رئیس دولت هم فکری داشته باشند . از آن جایی که این حق هر رئیس جمهوری است که نیروهای خود را از هم فکران تشکیل دهد، به نظر می رسد در انتخاب اعضای کابینه دوازدهم نیز این مساله مورد نظر آقای روحانی قرار گرفته است. به این معنا که به نظر می رسد رئیس دولت تدبیروامید تلاش کرده‌ تا اعضای دولت دوازدهم را به صورت منطقی و با حفظ اعتدال انتخاب کند . همچنین باید خاطرنشان شوم که آقای روحانی به جای این که در چینش اعضای کابینه به دنبال مسائل جناحی باشد بیشتر به ‌دنبال توانمندی دولت خود است تا بتواند کارنامه موفقی از خود برجای بگذارد. آن چه در دوره اول تجربه شد؛ این بود که رئیس جمهوری با دنبال کردن رویکرد اعتدالی در تلاش بود تا مشکلات کشور را رفع کند، اما در این دوره جدا از مسائل سیاسی آقای روحانی به دنبال کارآمدی فزاینده است. در ارزیابی ترکیب کابینه پیشنهادی حسن روحانی به آن چه برخورد می کنیم؛ این است که برخی از وزرایی که در دولت گذشته عملکرد قابل قبولی داشتند دوباره ابقا شدند و از سوی دیگر برخی نیروهای جدید هم به کابینه اضافه شدند. تا مجلس نظر ندهد نمی توان قضاوتی کرد، اما به طور کلی گفتنی است که چه نیروهایی که ابقا شدند و چه آن هایی که جدید اضافه شدند بدون شک در زمینه اجرایی از سابقه خوبی برخوردار بوده که مورد توجه رئیس جمهوری قرار گرفته‌ اند.