نوآوران در گفت وگو با کارشناسان بررسی کرد

همسویی مجلس با دولت برای اعتماد به کابینه

گفته می شود که حسن روحانی روز سه شنبه برای رأی اعتماد به لیست پیشنهادی خود که شامل اسامی وزرای کابینه دوازدهم است، به مجلس می رود.

  1. ۱ هفته قبل
  2. ۰
1
نوآوران -

 به مجلس می رود. تاکنون اظهارنظر درباره باید و نبایدهای کابینه جدید زیاد بوده است و آن چه در همه آن ها باید مورد تأکید قرار گیرد؛ این است که کابینه پیشنهادی به مجلس قطعاً رای لازم را کسب خواهد کرد، چراکه افراد مناسبی برای سپردن اداره وزارتخانه به آن ها از سوی رئیس جمهوری انتخاب شده اند و محق اعتماد مجلس هستند. به عبارتی وجود افراد باتجربه ای همچون ظریف و زنگنه و شریعتمداری و قاضی زاده هاشمی و در کل وزرای با تجربه ای که از دوره قبل باقی مانده اند، اقدام مثبت روحانی است، چرا که کارنامه این وزرا ثابت کرده است که آن ها افرادی متعهد، باتجربه و با انگیزه هستند و روح مشکلات حوزه تخصصی شان را می شناسند، بنابراین  بهتر می توانند مشکلات را حل کنند و نمره دولت را ارتقا دهند.

 کابینه ای برای مهم ترین اولویت دولت

علی اصغر یوسف نژاد، نماینده مجلس دهم با اشاره به دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی حسن روحانی، می گوید: مردم در آن روز با رأی گسترده خود به روحانی در واقع به برنامه های او رأی دادند .

او با تأکید بر این که رأی گسترده مردم ایجاب می کند که دولت به وعده های خود به مردم عمل کند،افزود: یکی از مهم ترین مسیرهایی که رئیس جمهوری می تواند برای تحقق به وعده های انتخاباتی خود از آن بهره برد، همکاری و تعامل با مجلس شورای اسلامی است که خوشبختانه این تعامل وجود دارد.

یوسف نژاد با اشاره به قدرت مردمی بالای حسن روحانی در عرصه های بین المللی و تصمیم گیری های داخلی و خارجی، ادامه داد: این به آن معناست که در این دوره روحانی با اتکا به آرای گسترده مردمی که به او رأی دادند می تواند بهتر از گذشته می توانند در سیاست های خارجی و داخلی موفق عمل کند.

این نماینده مجلس مهمترین اولویت برای تحقق وعده های انتخاباتی را ترمیم کابینه دانست و تصریح کرد: اگرچه کابینه دولت یازدهم نیز از وزرای قوی و با تجربه برخوردار بوده و توانست موفقیت های زیادی را کسب کند، اما باید رئیس جمهوری دوازدهم با تزریق نیروهای جوان و متخصص به کابینه برنامه های خود را سریع تر عملیاتی کند. یوسف نژاد همچنین با اشاره به  تعامل بین دولت و مجلس برای ترمیم کابینه جدید، افزود: به طورکلی در ارزیابی وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم گفتنی است که در انتخاب این گزینه های پیشنهادی سعی شده است تا از همه گروه ها وجریان های سیاسی استفاده شود و این امری قابل توجه است. او همچنین با بیان این که وجود تفکرهای مختلف در کابینه پیشنهادی به معنای این است که کابینه جدید فراجناحی است، ادامه داد: مجموع کابینه به لحاظ سیاسی و توان افراد قابل دفاع است و رئیس جمهور وزیر چند وزارتخانه غیرسیاسی را بر اساس توان افراد انتخاب کرده است. یوسف‌ نژاد با تأکید بر این که مجلس برای رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی در نظر دارد تا بررسی کند و به این نکته نائل شود که تغییرات کابینه بر مبنای تحقق برنامه ‌هایی است که دولت ارائه کرده است. این نماینده مجلس با تأکید بر این که معیار معرفی افراد به عنوان وزیر از سوی رئیس جمهوری باید در راستای تحقق برنامه ‌های دولت و نگرانی های مردم باشد، تصریح کرد: باید توجه کرد که در کابینه دوازدهم سعی شده است تا افرادی توانمند و دارای سابقه اجرایی مشخص با مشی اعتدالی انتخاب و معرفی شوند. این نماینده مجلس با تأکید بر این که رئیس‌ جمهور باید در گزینش افراد با کمیسیون‌ها، فراکسیون ها و نمایندگان همفکری داشته باشد، ادامه داد: به این دلیل که اگر این هماهنگی بین مجلس و دولت وجود داشته باشد، پشتوانه رأی وزرا هم تقویت خواهد شد.

 مؤلفه های موردنظر دولت برای بررسی کابینه دوازدهم

علیرضا رحیمی، نماینده مرم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به معرفی وزرای پیشنهادی دولت تدبیرو امید در دوره دوم از سوی رئیس جمهوری، می گوید: برای بررسی گزینه پیشنهادی وزرا از سوی مجلس تمامی جوانب و ابعاد مورد بررسی نمایندگان قرار خواهد گرفت. او همچنین با بیان این که برای ارزیابی گزینه های پیشنهادی کابینه دولت تدبیرو امید در دوره دوم باید به مجموعه ای از عوامل به صورت هم زمان نگریست، افزود: یکی از این موارد بحث هماهنگی و هم سویی که این افراد است که می تواند کابینه را از نظر عملیاتی به سمت جلو سوق دهد. رحیمی با بیان این که نگاه مجلس در ارزیابی وزرای پیشنهادی معطوف به کارآمدی و توانمندی آن ها نسبت به وظایف حوزه بخشی وزارتخانه و تعهدات آن هاست، ادامه داد: مجلس در وهله اول پاکدستی وزرا و در وهله دوم کارآمدی و مدیریت آن ها را مدنظر قرار می دهد و برای این مهم از کارنامه وزرای پیشنهادی بهره خواهند گرفت.

 رحیمی با تأکید بر این که مهم این است که وزرا نباید نگاه سیاسی خود را به بخش مدیریتی ارجاع دهند، تصریح کرد:  باید توجه گرد که تا زمانی که برنامه همه وزرا به درستی و به صورت کامل ارائه نشده باشد، مجلس نمی تواند نظر دهد، اما آن چه از کلیات به نظر می رسد؛ این است که می توان اذعان داشت که رئیس جمهوری تلاش کرده است که با نگاه ائتلافی ترکیب کابینه را تعیین کند.

 رحیمی همچنین با بیان این که رئیس دولت دوازدهم باید با رویکرد اعتدال و اصلاحات، پیوستگی با مردم، جامعه و خواستگاه رای خود را در نظر داشته باشد، افزود: به این معنا که مهم ‌ترین اولویت رئیس جمهور هم باید کارآمدی وزرا و جوان‌ گرایی کابینه باشد. به این معنا که پایین آوردن معدل سنی کابینه به منظور ارائه فضای بیشتر به جوانان و افرادی که از ظرفیت بالایی برای مدیریت کشور برخوردارند، باید در نظر گرفته شود.