گزارش وب گاه المانیتور

تاثیرات رسانه‌ای داعش

به گزارش انتخاب، به نقل از المانیتور، اقدامات وحشیانه داعش و گسترش تاسف بار آن در عراق در طول چند سال گذشته چالشی جدی فراروی رسانه های خبری عراق قرار داده است. آیا می‌توان به پوشش فعالیت‌های این گروه مشروعیت ارائه خدمات عمومی داد، یا آنکه آن ها با این کار در حال کمک به نشر بیشتر اقدامات تبلیغاتی جهادی ها است؟

  1. ۱ سال،۲ ماه قبل
  2. ۰
داعش
نوآوران -

وب‌گاه المانیتور در گزارشی نوشت رسانه های خبری عراق در رویکرد خود برای پوشش اخبار مربوط به داعش دچار اشتباهات بسیاری شده اند. چنان که به نظر می‌رسد، رسانه های خبری این کشور ناخواسته در حال کمک به داعش در نشر تصاویر تبلیغاتی وحشتناک این سازمان تروریستی پیچیده و پرمنابع است، و در نتیجه به آن ها کمک می کند تا مخاطبان بیشتر و حتی تاثیر قوی تری داشته باشند.

به گزارش انتخاب، به نقل از المانیتور، اقدامات وحشیانه داعش و گسترش تاسف بار آن در عراق در طول چند سال گذشته چالشی جدی فراروی رسانه های خبری عراق قرار داده است. آیا می‌توان به پوشش فعالیت‌های این گروه مشروعیت ارائه خدمات عمومی داد، یا آنکه آن ها با این کار در حال کمک به نشر بیشتر اقدامات تبلیغاتی جهادی ها است؟

هرچند سردبیران و مدیران رسانه‌های اصلی خبری عراق از بحث های اخلاقی درباره استفاده از تصاویر تبلیغاتی تهیه شده توسط گروه‌های تروریستی و به ویژه تصاویر خشونت بار آن ها آگاه هستند.

علی السرایی، سردبیر خانه رسانه های عراقی، سازمانی که بر عملکرد رسانه های خبری عراق نظارت می کند، در گفتگو با المانیتور می گوید:« محصولات رسانه ای داعش چالشی جدید و جدی برای رسانه های عراقی هستند. آن ها باید زبان و راهبرد تازه ای در مواجهه با تبلیغات داعش و دستگاه رسانه ای بزرگ آن ایجاد کنند».

جستجویی ساده در کانال های یوتوب متعلق به برخی از رسانه های اصلی خبری عراق نشان می دهد آن ها در برخورد با تبلیغات وحشیانه رسانه ای داعش نتوانسته اند رویکرد درستی را اعمال کنند.

تلاش سازمان های تروریستی برای بهره برداری رسانه ای با هدف کسب توجه و مشروعیت در نگاه مخاطبان عمومی چیز تازه ای نیست و پژوهش های بسیاری در این باره انجام شده است.

اما رسانه های سنتی و دیجیتال برای آنکه در نشر آنچه توجه عمومی را جلب می کند از دیگران عقب نیافتند، ناخواسته به کمک داعش آمده و میلیون ها مخاطب بیشتر آن فراهم می کند.