در آلمان

یک ایرانی به جنایت جنگی محکوم شد

دادگاه آلمان یک شهروند آلمانی_ایرانی را به علت جنایت جنگی در سوریه به دو سال حبس محکوم کرد.

  1. ۹ ماه،۲ هفته قبل
  2. ۰
یک ایرانی به جنایت جنگی محکوم شد