سربازان ترکیه به مردم تیراندازی کردند

فرودگاه آتاتورک از ارتش بازپس گرفته شد!

در تیراندازى سربازان به مردم روى پل بوغازایچى استانبول چندین نفر زخمى شدند.

  1. ۱ سال،۱ ماه قبل
  2. ۰
سربازان ترکیه به مردم تیراندازی کردند
نوآوران -

بعد از پیامهاى اردوغان ، داوداوغلو ، عبدالله گل ، کمال قلیچداراوغلو و اسماعیل قهرمان به مردم ترکیه صدها هزار تن از شهروندان به خیابانهاى استانبول و آنکارا ریخته اند.
در تیراندازى سربازان به مردم روى پل بوغازایچى استانبول چندین نفر زخمى شدند.
میدان تقسیم استانبول و کیزیلاى آنکارا در اختیار مردم ضدکودتاگر است.
با حرکت مردم به فرودگاه آتاتورک این فرودگاه از ارتش بازپس گرفته شد!