سربازان ترکیه به مردم تیراندازی کردند

فرودگاه آتاتورک از ارتش بازپس گرفته شد!

در تیراندازى سربازان به مردم روى پل بوغازایچى استانبول چندین نفر زخمى شدند.

  1. ۱۱ ماه،۱ هفته قبل
  2. ۰
سربازان ترکیه به مردم تیراندازی کردند
نوآوران -

بعد از پیامهاى اردوغان ، داوداوغلو ، عبدالله گل ، کمال قلیچداراوغلو و اسماعیل قهرمان به مردم ترکیه صدها هزار تن از شهروندان به خیابانهاى استانبول و آنکارا ریخته اند.
در تیراندازى سربازان به مردم روى پل بوغازایچى استانبول چندین نفر زخمى شدند.
میدان تقسیم استانبول و کیزیلاى آنکارا در اختیار مردم ضدکودتاگر است.
با حرکت مردم به فرودگاه آتاتورک این فرودگاه از ارتش بازپس گرفته شد!