بهرام امیر احمدیان

قره باغ محور بحران سیاسی ارمنستان

  1. ۱ سال قبل
  2. ۰
قره باغ محور بحران سیاسی ارمنستان
نوآوران -

بحران قره باغبا مشکل جدی بحران قره باغ روبرو است ،شرایط جنگی به مردم فشار وارد می کند اقتصاد در شرایط بی ثباتی به سر می برد و سرمایه گذاری در انجا صورت نمی گیرد.زمینه های رشد اقتصادی فراهم نیست و مشکل  عدم اشتغال جدی است

نسل جوان ارمنستان از سال 1988 به بعد با مشکلات زیادی روبرو است البته این مشکلات برای رقیب سنتی ارمنستان یعنی اذربایجان نیز وجود دارد ولی آذربایجان با منابع هیدرو کربنی این بحران ها را مدیریت می کند اما منابع ارمنستان محدود است

در ارمنستان موضوع قره باغ بسیار اهمیت دارد و مردم به صورت روزانه درگیر ان منطقه هستند منطقه قره باغ در دوره شوروی به صورت خود مختار اداره می شد ولی بعد فروپاشی مساله جدی بین اذربایجان و ارمنستان بوده است.

اخیرا باز بحث استقلال قره باغ پیش آمد ولی ارمنستان به این منطقه حمله کرد و 7 منطقه پیرامونی آن اشغال شد.

قره باغ باعث شده ارمنستان به صورت بسته اداره شود هم باعث شده فضای داخل امنیتی شود و هم رابطه  محدودی فقط با دو کشور ایران و گرجستان داشته باشد.

دو جریان سیاسی در ارمنستان وجود دارد ،یکی مرکز گرایان که با تمام توان از قره باغ دفاع می کنند و نزدیک به دولت مرکزی هستند و گروه دوم مرکز گریزان که به نوعی به دنبال تحوبل 7 بخش اشغالی ارمنستان به آذربایجان هستند لذا همه تعاملات سیاسی در ارمنستان ذیل قره باغ قرار دارد.

دولت ارمنستان باید پاسخگوی مردم باشد که این همه هزینه نظامی در قره باغ در نهایت در کدام نقطه و با چه عنوانی صورت می گیرد .بحران های سیاسی در ارمنستان حول محور قره باغ است و سطح نارضایتی مردم به این موضوع تعلق دارد.

 کارشناس قفقاز وآسیای میانه