علی سنبلی ۱۸ ساله

تصور عامل کشتار مونیخ منتشر شد

تصویر عامل کشتار مونیخ که نزدیک به 10 نفر را کشت منتشر شد.

  1. ۱ سال قبل
  2. ۰
تصویر علی سنبلی ۱۸ ساله عامل تیراندازی روز گذشته در مونیخ
نوآوران -

تصویر علی سنبلی ۱۸ ساله عامل تیراندازی روز گذشته در مونیخ منتشر شد. هویت این فرد ایرانی _ آلمانی است و 18 سال دارد. نامبرده پس از عملیات خودکشی کرده است.