حمله داعش علیه افسران ارشد مالزی خنثی شد

پلیس مالزی اعلام کرد: طرحهای بمبگذاری علیه افسران ارشد را خنثی کرده است و 14 نفر را نیز در این رابطه بازداشت کرده است

  1. ۱ سال قبل
  2. ۰
حمله داعش علیه افسران ارشد مالزی خنثی شد
نوآوران -

مقامهای مالزی اعلام کردند: توانستهاند یک طرح بمبگذاری علیه افسران ارشد پلیس را خنثی کرده و 14 نفر را نیز در این رابطه بازداشت کنند. به باور این مقامها این 14 نفر که در طول هفته گذشته بازداشت شدند، ممکن است با گروه داعش در ارتباط باشند.   «خالد ابوبکر» ناظر ارشد پلیس این کشور در بیانیهای اعلام کرد که این مظنونان شامل یکی از اعضای ارشد داعش میشوند که پیش از این اقدام به استخدام «ابوغنی یعقوب» از اعضای شاخه مالزی داعش کرده بود. یعقوب در تاریخ 17 آوریل در سوریه کشته شد.