روابط مسکو و کییف در حالت تنش دورهای موقت

وضعیت فعلی میان روسیه و اوکراین تنها یک تنش دوره ای موقت ارزیابی می شود و به نظر نمیرسد که اقدام نظامی همانند فراز و فرودهای انقلاب اوکراین در سال 2014 و به هم ریختگی امنیتی در شرق این کشور مجدداً نمایان شود.

  1. ۱۱ ماه،۱ هفته قبل
  2. ۰
روابط مسکو و کییف در حالت تنش دورهای موقت
نوآوران -

«حسن بهشتیپور» تحلیلگر مسائل روسیه، در گفتوگو با ایلنا، با تاکید بر اینکه مناقشه اوکراین و گفت: ماجرای تنش میان روسیه و اوکراین از سال 2014 و زمانی که شبهجزیره کریمه توسط روسیه به خاک این کشور ادغام شد، کلید خورد.

 در آنجا بود که روسها این عمل خود را تثبیت حاکمیت مسکو نامیدند. باید توجه داشته باشیم که این جزیره در سال 1781 از دولت عثمانی جدا و به خاک شوروی ادغام شد و در سال 1954 در زمان خروشچف در اختیار اوکراین قرار گرفت و مجدداً در سال 2014 میلادی، به دنبال همهپرسی که صورت گرفت، به خاک روسیه ادغام شد که دومای روسیه هم در این بین نقش تعیین کنندهای ایفا کرد.

تنها یک بندر به نام «سواستوپل» از اوکراین به روسیه تعلق گرفت که آن هم به مدت 20 سال به اجاره کنفدراسیون روسیه در آمد که البته این بند هم بخشی از خاک کریمه محسوب میشد و قرار بود که در سال 2017 اجاره این موقعیت جغرافیایی به اتمام برسد.

امامسأله دیگر این است که آیا روسها درصدد هستند تا پس از عادیسازی روابط با ترکیه به صورت جدی وارد پرونده اوکراین شوند یا خیر؟ به طوری که اخیرا اخباری مبنی بر استقرار سامانه دفاعی اس-400 در جزیره کریمه توسط روسیه منتشر شده و بهصورت آشکار این یک مدل از تقابل میان دو کشور را نمایان میکند.

این کارشناس مسائل بینالملل در پاسخ به این پرسش که آیا منازعه میان اوکراین و روسیه به بالاتر از این حد خواهد رسید یا خیر، گفت: باید مدنظر داشته باشیم که اوکراین و ساختار نظامی این کشور توانایی مقابله با مسکو را نخواهد داشت و از طرف دیگر کییف در محور انرژی و محورهای اقتصادی به روسیه نیازمند است.