بیرون آمده از زیر آوارها

باز هم عکس یک کودک سوری جهان را تکان داد

تصویر این کودک سوری باردیگر جهان را تکان داد.پیش از این عکسی از یک کودک که به همرا خانواده اش که قصد پناهنده شدن داشت و جنازه اش در سواحل اروپا یافت شد دنیا را در شوک فرو برد.

  1. ۱۱ ماه،۱ هفته قبل
  2. ۰
سوریه