سرمقاله روزنامه

انتخابات آلمان تجت تاثیر ایران

  1. ۱۰ ماه،۲ هفته قبل
  2. ۰
احتمال مطرح کردن گزینه معتدل از سوی اصول‌گرایان در انتخابات 96
نوآوران -

رابطه ایران و آلمان یک رابطه سنتی است  و به زمانهای گذشته بر می گردد و شاید  در کشورهای بزرگ اروپا، آلمانی ها بزرگترین شریک تجاری  ایران  بوده اند و هرگز ما  مشکل ویژه ای با آلمان ها  از قبیل مشکلات سیاسی که با فرانسه و انگلیس داشته ایم، روبرو نبوده ایم. آلمانی ها  یک نگاه تیزبینانه اقتصادی دارند و ایران را به عنوان یک قطب منطقه ای پذیرفته اند. بنبراین ما همیشه  زمینه مناسبی برای پذیرش آلمان داریم  آلمانی ها هم در ایران  چه در زمان بعد ازجنگ جهانی دوم و چه در زمان دولت نهم و دهم کارفراوانی در ایران انجام داده اند. ما در زمان دولت آقای خاتمی روابط نزدیک و حسنه ای با آلمان  داشتیم و ارتباط تجاری مان شاید بالاترین سطج ارتباطی در اروپا بود. اما  در زمان دولت نهم و دهم  با توجه به جهت گیریهای سیاسی که در این دولت وجود داشت روابط ما کاملا تغییر کرد شجاعتی که در زمان دولت یازدهم برای سیاست خارجی به خرج داده شد و تصمیم گیری های بزرگ در برجام  برای نزدیک سازی ایران به جهان  باعث شد تا روابط ما با آلمان هم متغیر شود و آلمان ها دوباره خواستار ورود به ایران شود. در حال حاضر روابط دو کشور در مسیر بازسازی قرار دارد و تلاش بر این است که به سطح پیش از تحریمها برگردیم.

اسراییل درسیاست خارجی آلمان اهمیت دارد مشکلاتی که  برای یهودیان درد جنگ جهانی  پیش آمد صرفنظر از تعداد و نوع کاری که انجام شده باعث ایجاد یک رابطه رومانتیک بین آلمان و اراییل شده است  آلمانی ها سالها تلاش کرده اند  اند ک ذهنیت منفی را ازبین ببرند اما هنوز هم این ذهنیت برای برخی از قدیمیهای اروپایی وجود دارد. سال آینده سال انتخابات در اروپاست و یکی از این کشورها آلمان است. از جالا این نوع تنشها را در سیاست خارجی آلمان و حتی فرانسه مشاهده خواهید کرد.  کنش اغلب کشورهای اروپایی انتخاباتی خواهد بود صرف نظر از درست یا غلط بودن حرفهایی که مطرح می و می خواهند از این فرصت باقیمانده استفاده کنند. ما باید دو نوع نگرش داشته باشیم. یکی اینکه از نظر سیاسی پاسخ لازم را به آلمانها بدهیم   و به آنها اجازه دخالت در سیاست داخلی خود را ندهیم. آنها  حق ندارند برای ما پیش شرط قائل شوند. نکته دوم این است که همانطور که آنها اولویتهایشان را مطرح می کنند ما هم باید  مسائل اقتصادی را در اولویت روابط با آلمان قرار دهیم. ما باید فشار لازم رابرای موفقیت  برجام به کشورهای بزرگ وارد کنیم تا درهای  اقتصادی خود را بروی ایران باز کنند.  بحث ایران  و اسرائیل برای آلمان یک بحث سیاه و سفید نیست. آن چیزی که الان در آلمان مطرح است  بحث اولویت دادن به اسرائیل به خاطر انتخابات است و مساله به این گونه نیست که تقابلی بین ایران  و اسرائیل در عرصه سیاست خارجی آلمان مطرح باشد.