فیلم/ درگیری اشتباهی بین تروریست‌ها!

این فیلم که در منطقه منین در ریف دمشق به دست ارتش سوریه افتاده، تبادل آتش اشتباه میان دو گروه از عناصر گروه تروریستی فتح الشام را نشان می‌دهد؛ پیش از آن که بفهمند هر دو طرف، وابسته به یک گروه و خودی هستند!

  1. ۹ ماه قبل
  2. ۰
نوآوران -

این فیلم که در منطقه منین در ریف دمشق به دست ارتش سوریه افتاده، تبادل آتش اشتباه میان دو گروه از عناصر گروه تروریستی فتح الشام را نشان می‌دهد؛ پیش از آن که بفهمند هر دو طرف، وابسته به یک گروه و خودی هستند!