رویکرد مردم نسبت به اتحادیه اروپا مثبت‌تر شده است

نتایج یک نظرسنجی نشان داد اروپایی‌ها در مقایسه با یک سال گذشته که انگلیس در بحبوحه خروج از اتحادیه اروپا قرار داشت دید مثبت‌تری در قبال این اتحادیه دارند.

  1. ۱ ماه،۱ هفته قبل
  2. ۰
اتحادیه اروپا
نوآوران -

نتایج نظرسنجی مرکز پژوهشی پیو، نشان داد حمایت‌ها از اتحادیه اروپا در آلمان و فرانسه ۱۸ درصد افزایش یافته است.


نتایج این نظرسنجی همچنین حاکی از آن است که خود انگلیسی‌ها هم که رای به خروج از اتحادیه اروپا داده بودند، نگاه مثبت‌تری در قبال این اتحادیه دارند.


براساس نتایج نظرسنجی پیو، در حال حاضر ۵۴ درصد انگلیسی‌ها نگاهی حامیانه و مثبت در قبال اتحادیه اروپا دارند که این رقم در مقایسه با یک سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشته است.


این نظرسنجی نشان می‌دهد حدود ۴۰ درصد انگلیسی‌ها نگاه مثبتی به اتحادیه اروپا ندارند.


این نظرسنجی در ۹ کشور عضو اتحادیه اروپا انجام شده و در هیچ یک از این کشورها بیشتر از ۳۵ درصد از شرکت‌کنندگان موافق خروج کشورهایشان از این اتحادیه نیستند.


موسسه نظرسنجی پیو در گزارش خود از این نظرسنجی آورده است میزان محبوبیت عمومی اتحادیه اروپا که در سال گذشته با چالش جدی مواجه بود اکنون وارد دوره‌ای جدید شده و در مقایسه با گذشته بهبود یافته است.