تکلیف دولت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در برنامه ششم

نمایندگان مجلس دولت را به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در برنامه ششم مکلف کردند.

  1. ۶ ماه،۲ هفته قبل
  2. ۰
مجلس
نوآوران -

نمایندگان مجلس در جلسه عصر امروز در جریان بررسی برنامه ششم توسعه ماده ۱۱۶ را تصویب کردند.


براساس این ماده کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف شدند به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم، بیستم و بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله و سیاست‌های کلی برنامه ششم و سیاست‌های کلی خانواده مبنی بر تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان و نیز به منظور بهره‌مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی و براساس شاخصه‌های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی امضا نمایند.


مطابق تبصره این ماده ریاست جمهوری و معاونت امور زنان موظف است گزارش اجرایی این سیاست‌ها را به طور سالیانه به مجلس و هیات وزیران ارائه نمایندو


نمایندگان مجلس این ماده را با ۱۶۲ رای موافق، ۲ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر تصویب کردند.