قدیمی ترین صدای ضبط شده در ایران متعلق به کدام شاه قاجار است؟ + فایل صوتی

صدای ضبط شده مظفرالدین شاه در سال 1284 شمسی نخستین و قدیمی ترین صدای ضبط شده در ایران است

  1. ۵ ماه قبل
  2. ۰
نوآوران -

صدای ضبط شده مظفرالدین شاه در سال 1284 شمسی نخستین و قدیمی ترین صدای ضبط شده در ایران است