حسن روحانی در لباس سربازی + عکس

تصویر تاریخی زیر حسن روحانی رئیس جمهوری کشورمان را در زمانی که خدمت سربازی خود را انجام می داد نشان می دهد. نفر دوم از سمت راست حسن روحانی است.

  1. ۲ ماه قبل
  2. ۰
1