دختر زیبای ناصرالدین شاه+عکس

تاج السلطنه فرزند ناصرالدین شاه در صدر مشروطه جزو دست ‌اندرکاران “انجمن آزادی زنان” بود و با شاعرانی هم‌ چون میرزاده عشقی و عارف قزوینی ارتباط داشت.

  1. ۱ ماه،۱ هفته قبل
  2. ۰
1