حرف اول - محمد جلال عباسی شوازی

جامعه راه خود را پیدا خواهد کرد

جمعیت شناس

  1. ۹ ماه،۳ هفته قبل
  2. ۰
جمعیت شناس و استاد دانشگاه
نوآوران -

نباید فراموش کرد که سالمندی یک مبحث بسیار مهم در روند گذارجمعیتی یک کشور است. جدای از مباحث مربوط به تامین بیمه های بازنشستگی و درمان و غیره که باید به طور دقیق و درست و متداوم بررسی و تعیین شود، باید به فراهم کردن شرایط و بسترهای مناسب اکنون نیز توجه کرد چرا که باید دقت کرد سالخوردگان آینده ایران چه کسانی هستند؟ در ساختار و هرم سنی جامعه ایران چه کسانی قرار دارند که در آینده سالخورده محسوب می شوند؟ روشن است که همین جوانان حال همان سالخوردگان فردا هستند. نرخ منفی روند جانشینی جمعیت یکی از مسائلی است که بحران سالخوردگی جمعیت را به وجود می آورد. این نرخ منفی در شرایطی ایجاد می شود که نرخ رشد جمعیت کم باشد و یکی از علل کم شدن یا سفر شدن نرخ رشد جمعیت در ناامنی اقتصادی و پرهیز از ازدواج و باروری نسل جوان است. برای همین است که مقابله با بحران سالخوردگی در گرو برنامه ریزی برای حال است. مهمترین موضوعی که پیش از هرچیز مطرح است این است که ما برای مقابله با بحران سالخوردگی در تمام ابعاد آن باید حالا به فکر بهبود وضعیت اقتصادی جوانان و ایجاد اشتغال باشیم. برای همین است که توانمندسازی جوانان باید در دستور کار قرار گیرد. سیاست ها و برنامه هایی که قرار است در کشور اجرا شود باید در راستای ایجاد اشتغال باشد، نکته دیگر اینکه با پرهیز از بحث های سیاسی و هراس انگیز در رابطه با سالمندی و بحران سالخوردگی بستر مناسب اقتصادی و اجتماعی و امنیت اجتماعی را فراهم کنیم. ما اگر امکانات زندگی و همه شرایط برای زندگی یک فرد عادی در سنین میانسالی داشته باشیم می توانیم نسبت به داشتن آینده ای مناسب برای سالمندان خوشبین باشیم. توجه داشته باشید سن 56 سال به معنی پایان سن افراد نیست. رسیدن هرم سنی جمعیت کشور به این سن به معنای نابودی اقتصاد کشور نیست. در دنیا کشورهایی  هستند که با هرم سنی سالخورده همچنان اوضاع اقتصادی مناسبی دارند، کشورهایی اروپای غربی چون آلمان یا امریکا که با بحران سالخوردگی دست به گریبان هستند سالمند هستند دچار این بحران هایی نیستند که برخی از کارشناسان با برجسته کردن آن با موضوع سالخوردگی جمعیت هراس و بحران ایجاد می کنند. در نهایت نکته این است که باید با رصد کردن درست و کارشناسی شرایط اقتصادی کشور از یک سو و در نظر گرفتن نرخ رشد جمعیت و جایگزینی کشور مطالعه درستی از اوضاع داشته باشیم تا بتوانیم برنامه ها و سیاست های کاربردی را اجرا کنیم و نگران نباشیم چرا که فراموش نکنیم جامعه راه خود را پیدا خواهد کرد.