خاموشی در کمین کشور

گزارش ها حاکی از این است که پیک مصرف برق در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با افزایش 8572 مگاواتی روبرو شده است.

  1. ۱ ماه،۱ هفته قبل
  2. ۰
1
نوآوران -

پیک مصرف برق در روز گذشته با ثبت بالاترین رکورد خود به ۴۹ هزار و ۳۳۹ مگاوات رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از ۸۵۰۰ مگاوات افزایش داشتTهمچنین پیک مصرف برق در مقایسه با روز شنبه حدود ۴۴۰ مگاوات رشد داشته است.


گزارش ها حاکی از این است که کل مبادلات برق در روز گذشته برابر با یک هزار و ۷۵۰ مگاوات بوده که سهم میزان صادرات از این میزان برابر با یک هزار و ۳۷۲ مگاوات و سهم واردات نیز ۳۷۸ مگاوات بوده است.


ذخیره نیروگاهی نیز در این روز با کاهش ۳۲۰ مگاواتی نسبت به روز گذشته به ۱۲۳۱ مگاوات رسید.


گفتنی است، مصرف برق صنایع نیز با ثبت عدد ۴۳۶۴ مگاوات نسبت به روز گذشته حدود ۴۰۰ مگاوات افزایش داشته است.