مصائب پارکینگ فرودگاه امام (ره) همچنان ادامه دارد

عضو هیات رییسه شورای شهر تهران به عدم رسیدگی به شکایت نامزدهای انتخابات شوراها برای بازگشایی صندوق‌های رأی اشاره کرد و افزود: بیش از 2 ماه است که فرمانداری و استانداری صندوق‌های رای را بازنکرده است، اگر به این حق ما اعتنا نمی شود این بی نظمی برای همه انتخابات دیگر تکرار شود.

  1. ۱ ماه قبل
  2. ۰
نوآوران -

ابوالفضل قناعتی طی تذکری در سیصدو شصتمین جلسه شورا ضمن تکرار بی نظمی در عدم رسیدگی به حل معضل پارکینگ فرودگاه امام خمینی(ره) خواستار رسیدگی مسئولین در این زمینه شد و افزود: متاسفانه مسافران پروازی پس از استفاده از پارکینگ های در نظر گرفته شده برای فرودگاه امام مدتها باید در انتظار حرکت اتوبوس‌ها و ون‌هایی باشند که در این محدوده منتظر تکمیل شدن مسافران هستند؛ این در حالی است که بسیاری دیگر از پروازهایشان جا می مانند.

وی پیشنهاد داد تا تعداد اتوبوس‌ها و وسایل حمل ونقل عمومی در این مسیر افزایش یابد.

بر اساس گزارش اداره کل ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران، قناعتی در ادامه سخنان خود به عدم رسیدگی به شکایت نامزدهای انتخابات شوراها برای بازگشایی صندوق های رأی اشاره کرد و افزود: بیش از 2 ماه است که فرمانداری و استانداری صندوق های رأی را بازنکرده است، اگر به این حق ما اعتنا نمی شود این بی نظمی برای همه انتخابات دیگر تکرار شود!