توسعه یک فرآیند همه جانبه

معاون برنامه‌ریزی و منابع انسانی استانداری کرمان توسعه پایدار را مستلزم توسعه همه جانبه دانست و گفت: به‌دنبال توسعه پایدار در هر منطقه هستیم و این در گرو توجه به همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ... امکان‌پذیر می‌شود.

  1. ۳ هفته،۲ روز قبل
  2. ۰
1
نوآوران -

«محمدرضا فتوت» ظهر امروز سوم مردادماه در نشست مدیران کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری‌های جنوب کشور گفت: استان کرمان یک استان پهناور و گسترده با پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های فراوان که در کنار آن محدودیت‌ها و محرومیت‌هایی نیز دارد، است.


وی استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها در جهت برطرف کردن محرومیت‌ها و محدودیت‌ها را از سیاست‌های استان کرمان برشمرد و افزود: برای آن‌که به توسعه پایدار دست یابیم، باید توسعه در همه حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... متوازن و هم‌پوشانی داشته باشند، با این رویه می‌توان اذعان کرد که به توسعه پایدار دست یافته‌ایم.


معاون برنامه‌ریزی و منابع انسانی استانداری کرمان از اقدامات ابتکاری استان کرمان سخن به میان آورد و تصریح کرد: در چهار سال گذشته در کنار وظایف دولتی، طرح‌های ابتکاری طرح موضوع و دنبال شده است، بطوری‌که بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی را در جهت توسعه متوازن استان کرمان را وارد صحنه کرده‌ایم.


وی خاطرنشان کرد: بنگاه‌های غیر دولتی در استان کرمان در جهت توسعه متوازن و انجام مسئولیت اجتماعی خود، به انجام اقدامات فرهنگی اجتماعی پرداخته‌اند، به گونه‌ای که در کنار اقدامات اقتصادی، بسته‌های فرهنگی تدوین و در حال توسعه فرهنگی هر منطقه گام برداشته‌اند.


فتوت به تقسیم‌بندی استان کرمان به هشت منطقه اقتصادی و حضور بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در جهت توسعه پایدار استان کرمان اشاره و تصریح کرد: در استان کرمان به بحث‌های اجتماعی و فرهنگی توجه ویژه‌ای شده است.


معاون برنامه‌ریزی و منابع انسانی استانداری کرمان افزود: به‌دنبال توسعه پایدار در هر منطقه هستیم و این در گرو توجه به همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ... امکان‌پذیر می‌شود.