در نامه ای به دکتر روحانی صورت گرفت:

حمایت تشکل های بخش خصوصی گردشگری از ادامه حضور زهرا احمدی پور

حمایت تشکل های بخش خصوصی گردشگری از ادامه حضور زهرا احمدی پور در سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری

  1. ۲ هفته،۵ روز قبل
  2. ۰
1