معاونت توسعه روستایی نهاد ریاست جمهوری برگزار می کند

اولین جشنواره ملی فرهنگی و ورزشی روستا

اولین جشنواره ملی فرهنگی و ورزشی روستا در اصفهان برگزار می شود.

  1. ۶ روز،۱۷ ساعت قبل
  2. ۰
1
نوآوران -

ایران سرزمین کهن که با آثار تاریخ و تمدن آن می توان برای همیشه به بهره برداری از اقتصاد تک محصولی (نفت) پایان داد. در گستره تاریخ کهن ایران ، روستا و روستاییان جایگاه خاصی از گذشته تا به امروز در تحولات اساسی کشور داشته و دارند.

در دوره ی معاصر از انقلاب تا جنگ حضور جامعه  روستایی ایران نقش تعیین کننده ای در سرنوشت کشور داشته اند. این قشر تلاشگر که امروز 21 میلیون جمعیت کشور را تشکیل می دهند شهیدان بسیاری را تقدیم انقلاب و اسلام کرده اند و در انتخابات اخیر نیز حضور حداکثری جامعه روستایی نقش تعیین کننده ای در سرنوشت مدیریت آینده کشور ایفاد نموده،از این رو سرمایه گذاری مادی و معنوی و تلاش و خدمت صادقانه به این قشر از وظایف مدیران کل و میانی کشور است. تا کنون در عرصه اقتصاد روستا با ارائه طرح های مختلف  و اجرایی شدن آن در بسیاری از روستاهای کشور زمینه برای توسعه اقتصادی و جلوگیری از مهاجرت با رویکردی نوین طی سه سال گذشته رقم خورده است و نمایشگاه توانمندی های روستاییان ایران زمینه ای مساعد برای اتصال بازار محصولات روستاییان و ارتباطات با بازارهای منطقه و جهان را فراهم نموده است که ادامه این حرکت نیازمند رویکرد هدفمند ومداوم در برگزاری این نمایشگاه است که قابلیت ها و ظرفیت های روستاییان از بالقوه به بالفعل و تبدیل آن به خطوط تولید داخلی و خارجی در مقیاس خرد و کلان در راستای تحقق مقاومتی محقق گردد  و عرصه فرهنگ و هنر و ورزش روستا که گستره ای به پهنای تاریخ چند هزار ساله است می تواند زمینه ساز  رشد اقتصادی کشور در مناطق روستایی با محوریت ورزش، فرهنگ و هنر  روستاهای ایران گردد.

از همین روی معاونت توسعه روستایی با همکاری دستگاه و وزارتخانه های مرتبط این حوزه اعم از وزارت ورزش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ...(اولین جشنواره ملی فرهنگی و ورزشی روستا) در نصف جهان، اصفهان زیبا ، مهد فرهنگ و هنرو تمدن ایرانی و در شهرستان هنرپرور شاهین شهر اصفهان در تاریخ دوم و سوم شهریور ماه همزمان با آغاز به کار دولت دوازدهم برگزار می گردد.

از این رو برماست که به همه  قلم بدستان و تصویرگران عرصه رسانه این رویداد مهم را اطلاع رسانی نموده و خواهان انعکاس رسانه ای آن باشیم که گامی در جهت معرفی فرهنگ ورزش دیرینه و مهجور روستایی ایران است که می تواند دریچه های نوینی را برای رشد و توسعه اقتصادی و بازگشت به روستا را به جامعه روستاییان ایران بگشاید. انشاء الله .

روابط عمومی معاونت توسعه روستایی