یاشار سلطانی کارشناس شهری

تغییر کاربری 1200 بوستان در تهران

یاشار سلطانی کارشناس شهری در خصوص ارزیابی امکانات رفاهی و تفریحی در تهران با اشاره به زیاد شدن تعداد مراکز خرید در پایتخت گفت: در چندسال اخیر ساخت پاساژ و مراکز تجاری بیش از هرچیزی رونق گرفته است. در این زمینه نه تنها ما امکانات کم نداریم بلکه با تراکم مراکز تجاری در بعضی نقاط تهران مواجه هستیم.

  1. ۱ سال قبل
  2. ۰
سلطانی
نوآوران -

وی علت این مشکلات در شهر تهران را مدیریت غلط شهری دانست و افزود: معضل تهران،‌معضل مدیریت آن است. مدیران شهر تهران تصور می کنند هر طرحی که با عجله ساخته شود حتما موفق است. بنابراین اگر هم اقدامی در جهت افزایش امکانات رفاهی انجام شود به دلیل عدم برنامه ریزی صحیح از کیفیت استاندارد برخوردار نیست. در واقع شهرداری برای پیمانکارها پروژه تعریف می‌کند و به محتوای آن کاری ندارد و تنها در پی کسب سود اقتصادی خود است.بنابراین جایی که بحث سود مالی مطرح باشد، به هیچ عنوان پروژه به نحو احسن صورت نمی‌گیرد. 

سلطانی در ادامه گفت:‌ شهرداری به همه شهر به عنوان یک بنگاه نگاه می‌کند. مثلا زمانی که بخواهد پروژه ای عمرانی اجرا کند آن را در منطقه 1 عملی می‌سازد چون می‌خواهد هزینه ای که صرف می کند به همراه سود اقتصادی بازگردد. این در حالی است که اجرای پروژه در حاشیه تهران فقط برای شهرداری هزینه بردار است. متاسفانه این موضوع تبدیل به یک مشکل ملی شده است. زیرا شهرداری تهران الگوی سایر کلان شهرها است. و اگر نگاهی به سایر شهرهای بزرگ در کشور بیندازیم همین روند پاساژ‌سازی و عدم توجه به امکانات رایگان رفاهی برای شهروندان را مشاهده می کنیم.  

محققان در این بررسی با تشریح وضعیت توسعه‌یافتگی شهر تهران پیشنهاد برای بهبود وضعیت و افزایش نقاط برخوردار شهر داده‌اند. در محور نخست پیشنهاد شده اولویت توسعه مناطق شهری به ترتیب برای مناطق محروم،توسعه‌یافته رو به پایین، نیمه برخوردار، توسعه‌یافته رو بالا و فراتوسعه داده شود. شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، کالبدی، فرهنگی و تفریحی به صورت مناسب و عادلانه توزیع شود تا از این طریق مهاجرت‌ها و جابه جایی‌های درون‌شهری کاهش پیدا کند و به تبع آن تعادل در تراکم جمعیتی مناطق شهر تهران ایجاد شود. در محور سوم پیشنهاد شده به شعاع خدمات‌رسانی امکانات و خدمات شهری برای رسیدن به عدالت فضایی و ایجاد تعادل نسبی توزیع آنها توجه شود. همچنین پیشنهاد دیگری مبنی بر شناسایی بافت‌ها و بلوک‌های فقیر مناطق کلان‌شهر تهران به منظور اولویت سرمایه‌گذاری اقتصادی داده شده است. علاوه بر این پیشنهاد شده است تا منابع، پتانسیل‌ها و قابلیت‌های موجود در هر منطقه در راستای برنامه‌ریزی آمایش سرزمین و کاهش نابرابری‌های شهری شناسایی شود. ششمین پیشنهاد گروه تحقیقاتی بر مبنای توجه به استراتژی رشد هوشمند شهری برای کاهش حجم سفر در سطح مناطق و محله‌های کلان‌شهر تهران و به تبع آن کاهش آلودگی هوا قرار دارد. برنامه‌ریزی برای کاهش نرخ بیکاری در مناطق،بازتوزیع امکانات و خدمات شهری به ویژه در مناطق 17،15،18،14 و 19 و لزوم بازنگری در طرح تفصیلی کلان‌شهر تهران و اولویت‌دهی به رفع نیازهای شهروندان مناطق 17،15،18،14 و 19 سه محور پیشنهادی دیگر برای ارتقای سطح توسعه‌یافتگی مناطق مختلف کلان‌شهر تهران است.