جریمه 28میلیاردی در جیب تعزیرات

رئیس مجتمع رسیدگی به تخلفات پزشکی سازمان تعزیرات حکومتی در جریان رسیدگی به تخلفات حوزه سلامت و پزشکی از جریمه 28میلیاردی متخلفان خبر داد.

  1. ۱ سال قبل
  2. ۰
جریمه 28میلیاردی در جیب تعزیرات
نوآوران -

مرتضی خدایی با اشاره به اینکه رسیدگی به تخلفات پزشکی سازمان حوزه سلامت و پیچیده و حساس است گفت: سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس وظایف ذاتی خود، موضوع تخلفات حوزه پزشکی و سلامت را با جدیت دنبال خواهد کرد.

 متاسفاه عدهای در قالب پزشک، خدمات پزشکی را مورد هجمه قرار داده و با هدف سودجویی و کسب درآمدهای نامشروع و غیرقانونی، موجب تحمیل هزینه به شهروندان و بیماران شدهاند.

رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به تخلفات پزشکی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: یکی از بیمارستانهای مهم تهران و متعلق به یکی از نهادهای عمومی کشور، از  کتتر و  EPS که یکبار مصرف است را چندین بار مصرف میکرده، متاسفانه در این پرونده یکی از شرکت های بزرگ بیمه در این تخلف نقش داشته و مدیرکل یکی از ادارات نیز تحت پیگرد است. وی با اشاره به اینکه سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود کرده، ادامه داد: در این پرونده متخلفان  18 میلیارد تومان جریمه شدند و رسیدگی به دیگر جوانب پرونده ادامه دارد. پرونده شرکت بیمه در این تخلف همچنان در حال بررسی است.

مراکز درمانی در صورت استفاده چندین باره از مواد یکبار مصرف با  برخورد قاطع و قانونی مواجه خواهند شد.

جریمه 5/5 میلیارد تومانی شرکت پیمان کار داروخانه در یکی از بیمارستانها،پلمب یک بیمارستان فوق تخصصی قلب و عروق در شمال شهر تهران که با وجود تذکر های فراوان به اوضاع نامطلوب در حوزه درمانی رسیدگی نکرده بود از دیگر خبرهای خدایی رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به تخلفات پزشکی بود.