رایزنی برای حذف تبعیض جنسیتی از آزمون استخدامی

شهیندخت مولاوردی، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده از مکاتبه با معاون اول رئیس دولت برای جلوگیری از تبعیض جنسیتی در آزمون استخدامی خبر داده است.

  1. ۱ سال قبل
  2. ۰
رایزنی برای حذف تبعیض جنسیتی از آزمون استخدامی
نوآوران -

شهیندخت مولاوردی ، گفته اسحاق جهانگیری هم این نامه را به محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارجاع داده است تا از تبعیض جنسیتی در آزمون استخدامی جلوگیری شود. او همچنین در دیدار هیات رئیسه فراکسیون زنان مجلس ضمن تشریح اقدامات و برنامههای در دست اقدام این معاونت در قالب برنامههای پنجم و ششم توسعه، مقابله با آسیبهای اجتماعی و تدوین و اجرای بسته های حمایتی از زنان و خانواده را از اولویتهای این معاونت عنوان و آمادگی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری را برای همکاری و تعامل مستمر با مجلس شورای اسلامی اعلام کرد. در این نشست پروانه سلحشوری ، رئیس فراکسیون زنان  نیز با تاکید بر ضرورت تعامل و همافزایی دو قوه در پیگیری و حل مسائل و مشکلات حوزه زنان و خانواده، اولویت این فراکسیون را پرداختن به آسیبهای اجتماعی به خصوص حمایت از زنان بدسرپرست، سرپرست خانوار و زنان زندانی و خانوادههای زندانیان با استفاده از تمامی ظرفیتها عنوان کرد. او همچنین با اعلام فعال کردن «کمیته سیاسی و امور بین الملل» فراکسیون زنان، هدف از این تصمیم را پیگیری مطالبات سیاسی زنان در کشور و حضور فعالتر و سازندهتر آنان در عرصههای بین المللی عنوان کرد. در ادامه سلحشوری اهمیت همکاری و هماهنگی میان مجلس و دولت را در رفع مشکلات و کاهش آسیب های اجتماعی یادآور شد و لوایح دولت درباره کاهش آسیبهای اجتماعی و حمایت از زنان از جمله موضوع  بیمه زنان و مشاغل خانگی را در راستای اهداف و اولویتهای فراکسیون زنان مجلس دانست. این نشست با حضور طیبه سیاوشی - نائب رئیس، فاطمه سعیدی و حمیده زرآبادی اعضای فراکسیون زنان همچنین معاونان و مدیران معاونت امور زنان و خانواده  ریاست جمهوری در این نهاد  برگزار شد.