مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران:

شهرداری ها با اجرای برنامه ششم «فشل» می شوند

مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران دیروز یک نشست خبری برگزار کرد تا درباره مهمترین مسائل پایتخت صحبت کند.

  1. ۱۱ ماه،۳ هفته قبل
  2. ۰
شهرداری ها با اجرای برنامه ششم  «فشل» می شوند
نوآوران -

او در این نشست از برنامه ششم توسعه انتقاد کرد چراکه به عقیده او در این برنامه مشکلات مدیریت شهری دیده نشده و «قطعا شهرداریها با این برنامه فشل میشوند.»

او در ادامه با اشاره به تخصیصنیافتن مالیات بر ارزش افزوده به شهرداریها افزود: در گذشته سهم 3/5 درصدی شهرداریها از محل مالیات بر ارزش افزوده مستقیما پرداخت میشد؛ اما حالا در برنامه ششم توسعه شیوه تغییر یافته به گونهای که مالیات بر ارزش افزوده که به عنوان یکی از منابع درآمدی پایدار شهرداری همواره مورد توجه بوده به حساب خزانه دولت رفته و پس از آن به شهرداریهای سراسر کشور تخصیص دادهمیشود. چمران با بیان اینکه حالا از خزانه بیرون آمدن این پول بسیار سخت است، گفت: لقمه را از پشت سر در دهان میگذارند و این در حالیست که باید مردم و افکار عمومی از این موضوع اطلاع یابند چرا که پول عوارضی که آنها میدهند ممکن است در سایر شهرهای دیگر نیز صرف ش رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه متاسفانه در تمام برنامه ششم حتی یک بند و اشارهای به شورای شهر نشده است، اضافه کرد: این در حالیست که در برنامههای قبلی در مورد مدیریت واحد و یکپارچه شهری و واگذاری تصدی گری به شهرداریها نکاتی بیان شده است.

او با بیان اینکه مغایرت قانونی دیگری در برنامه ششم توسعه وجود دارد، افزود: طبق قانون عوارض یک شهر نمیتواند در شهر دیگر هزینه شود و این مسأله نیز بر خلاف قانون است.

چمران در ادامه این نشست توصیههایی هم به رسانهها کرد. در سه سال اخیر و بعد از شروع شورای چهارم شهر تهران ریاست او بر شورای شهر با انتقادهای فراوانی مواجه بود چمران موضوع را به عملکرد رسانهها رساند و گفت: سال آخر شورای شهر است و رسانهها را به پرهیز از هیجان
دعوت میکنم.

او در ادامه به تاثیر بحثهای رسانهای بر انحلال شورای اول  اشاره کرد و ادامه داد:  این بحثها حتی به ترور یکی از اعضای شورای شهر نیز انجامید و دو الی سه نفر از اعضا نیز متهم شدند. توصیه میشود رسانهها برای ایجاد هیجان خبری، آتش را تندتر نکنند. هر چند که هیجان برای خبر لازم است اما تا جایی که به اصالت و صداقت خبر آسیب نزند.

  رأی گیری الکترونیکی اعضای شورای شهر

چمران در مورد بی نظمی اعضا در زمان رأی گیری و قول الکترونیکی شدن آن گفت: در سال اول دوره چهارم قرار بود رأی گیری الکترونیکی شود و حتی دستگاههای مورد نیاز آن نیز خریداری شد؛ اما نصب آن نهایی نشد.

چمران درباره اختلافات دولت و شهرداری هم توضیحاتی ارائه داد و گفت: مطمئن باشید که اگر هم شهردار و هم رئیس جمهور یک نفر بود باز هم بین شهرداری و دولت اختلاف نظر وجود داشت؛ چرا که اختلاف بین این دو دستگاه مبنایی و
سنتی است. او با بیان اینکه در گذشته وزارت کشور و دولت صاحب شهرداریها بودند گفت: حالا شهردار را چند نفر انتخاب میکنند و این موضوع برای دولت قابل قبول نیست.

رئیس شورای شهر حضور قالیباف در رأس اختلافات را رد کرد و افزود: هر کسی شهردار باشد این مشکلات وجود دارد.  او از اینکه دولت نمیتواند کارهایش را برون سپاری کند انتقاد کرد و ادامه داد: معتقدیم که هر چقدر دولت چالاک تر باشد بهتر میتواند نسبت به اداره کشور اقدام کند. چمران درباره حواشی طرح صیانت از باغها ادامه داد: اول باید فوریت این طرح مورد رأی گیری قرار بگیرد و مطمئن باشید اگر در ابتدا اصلاحات مورد رأیگیری قرار میگرفت این اقدام غیر قانونی بود. او به کم شدن فضای سبز یکسان در تهران به دلیل ساخت و سازهای فراوان در دهه هفتاد و نگرانی مسئولان اشاره کرد و افزود: ما نمیتوانیم برخورد قهری با مردم داشته باشیم به همین دلیل در شورا تصویب شد که به جای ساخت 60 درصدی باغ 30 درصد به مالک اجازه ساخت داده شود اما یک طبقه تشویقی باشد اما حالا میگویند که در طرح باغات جدید 7/5 درصد اجازه ساخت به مالک داده شود و این قطعا چاره کار نیست. چرا که عدهای به درخت به چشم دشمن نگاه میکنند و هر کاری برای خشک کردن درخت انجام میدهند و حالا با این طرحهای عجولانه نمیتوانیم مردم را مشتاق به حفظ درختان کنیم.