دکتر احمد میرعابدینی

در ایران نوشتن ارزش نیست

  1. ۱۱ ماه قبل
  2. ۰
دکتر احمد میرعابدینی
نوآوران -

زمینه ها و سوابق کاهش تیراژ و عدم اقبال عمومی به روزنامه های کاغذی در جامعه ایران یک مساله جدید نیست. در این زمینه مقالات و کتب زیادی به رشته تحریر درآمده است. با توجه به ماحصل تحقیقات و پژوهش هایی که در این زمینه صورت گرفته است، عوامل بسیاری در مرگ روزنامه های کاغذی دخیل است. در این جستار می توان به نکات مهمی از این تحقیق ها اشاره کرد. در حدود چند صد سال است که جهان، تئوری نقد آزاد و عمل آزاد نقد را می آزماید و از برکاتش بهره مند می شود.

می توان گفت نقد تقوای سیاست است و بی انتقاد و مطالبه، تقواطلبی امری توخالی ست. یکی از ویژگی های رسانه ها زیر ذره بین قرار دادن رفتارهای حاکمان و اقدامات آن‌ها است، و با توجه به نتیجه تفحص آن‌ها را مورد نقدهای تلخ و تند قرار می دهند. از نظر من این ویژگی روزنامه ها(نقد کردن به عنوان ناظران عمومی) به یک تیغ دولبه تبدیل شده است، چون در جامعه ای که انتقادکردن در آن جرم باشد، بنابراین روزنامه های که متعهد به کارکرد اصول خود هستند، هم مروج روحیه انتقادی محسوب می شوند و هم این روحیه انتقادی باعث تعطیلی آن‌ها می شود.

کاهش تیراژ و عدم اقبال عمومی رسانه ها مصادیقی دارد که در جامعه ما شیوع و از دربرگیری خاصی برخوردار هستند. می توان به چند مورد از مواردی که دارای اهمیت خاصی هستند نام برد.

یکی: دست کم گرفتن و عدم توجه عموم مردم و کارشناسان به روزنامه نگاری به عنوان یک حرفه (که فراتر از شغل در معنای عام آن قرار می گیرد) است. مادامی که روزنامه نگاری به عنوان یک حرفه مهم که از سختی های زیادی نیز برخوردار است محسوب نشود و زمینه ها و بسترهای ممکن از طرف نهادهای دولتی برای این قشر زحمتکش فراهم نشود، اقبال عمومی امری بعید نیست.

دو دیگر: مرعوب شدن مردم در برابر رسانه های الکترونیک و در بیانی کلی تر، تکنولوژی یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار در این زمینه است اگر روزنامه ها خود را با این سرعت و شدت تکنولوژی در دنیای جدید تطبیق ندهند، زیر چرخ دنده های فضای مجازی نابود خواهند شد.

 سه دیگر: عدم زمینه سازی های ممکن توسط مسؤولین ذی‌ربط درباره اهمیت نوشتن به عنوان یک ارزش و همچنین اهمیت نوشتار نسبت به گفتار است. در جوامعی که علم به معنای کلمه وجود داشته باشد چیزی به نام انباشت علم صورت می پذیرد و در ذیل انباشت علم صورتی مدون از سایر تخصص ها به وجود می آید که ماندگاری و اهمیت رسانه ها به آن بستگی دارد. بنابراین یکی از عواملی که باعث عدم توجه به روزنامه های کاغذی می شود، عدم انباشت علم در معنای کلی و عدم انباشت علم رسانه در معنای خاص آن است.