با راهبری مرکز مدیریت محیط زیست شهرداری تهران

برای نخستین بار در کشور استاندارد مدیریت محیط زیست در منطقه 21 شهرداری تهران پیاده سازی شد

استانداردهای مدیریت محیط زیست و برنامه ممیزی کمیسیون اروپا EMAS در منطقه 21 شهرداری تهران به عنوان اولین سازمان در ایران و خاورمیانه پیاده سازی شد.

  1. ۳ هفته،۵ روز قبل
  2. ۰
1
نوآوران -

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار دکتر محمد مهدی گلمکانی رئیس مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار در مراسم اختتامیه ارزیابی استاندارد  مدیریت محیط زیست در منطقه 21 با اشاره به اینکه تفاوت مهم این سیستم با استانداردهای مشابه توجه به موضوع مشارکت پرسنلی و اجتماعی است گفت: بدون مشارکت بخش های مختلف به ویژه شهروندان نمی توانیم در فعالیت ها و اقدامات محیط زیستی موفق باشیم .

وی در ادامه افزود: هر گونه اقدامی که انجام می شود اگر ملاحظات محیط زیستی در آن دخیل نباشد بدون تردید اثرات جبران ناپذیری بر محیط زیست شهری خواهد داشت.  

مهندس امیر حسن جعفری ورامینی قائم مقام و معاون توسعه و پایش مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار در ادامه مراسم گفت: استانداردهای مدیریتی، به عنوان چتر نظارتی و حمایتی قدرتمند برای رعایت سایر قوانین، مقررات و استانداردهای دیگر، جایگاه ویژه ای در بهبود مستمر فرآیندها، فعالیت ها و خدمات مدیریت شهری پیدا کرده اند.

ایشان در ادامه خاطر نشان کردند: بدین منظور، مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، استقرار و نگهداری نظام مدیریت محیط زیست را بر مبنای مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در سال 1386 آغاز و در اجرای ماده 32 احکام برنامه عملیاتی پنج ساله دوم، ملزم به ارتقای آن شده است.

جعفری در ادامه با اشاره به اینکه طی 10 سال اخیر با بهبود مستمر و به روز آوری و جاری سازی ویرایش جدید استاندارد ایزو 14001  سطح سیستم ارتقاءیافته و پس از گذشت 10 سال فعالیت، زمینه برای تبدیل استاندارد ایزو 14001 تشویقی به یک استاندارد مبتنی بر عملکرد محیط زیستی مناسب فراهم شده است  

معاون توسعه و پایش مرکز مدیریت محیط زیست وتوسعه پایدار در ادامه افزود: منطقه 21 شهرداری تهران به عنوان یکی از مناطق شاخص در پیاده سازی استاندارد ISO14001، طی دو سال گذشته استاندارد مدیریت محیط زیست و برنامه ممیزی کمیسیون اروپا(EMAS) را به عنوان اولین سازمان در ایران و خاورمیانه پیاده سازی نموده است.

قائم مقام مرکزمدیریت محیط زیست خاطر نشان ساخت: در نتیجه ممیزی انجام شده به منظور ارزیابی انطباق سیستم مدیریت استقرار یافته با الزامات استاندارد EMAS در روزهای 26 الی 27 تیرماه منطقه 21 موفق گردید گواهینامه بین المللی این استاندارد را نیز کسب کرد.

یزدانپناه رئیس اداره ارزیابی و استاندارد  مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار در ادامه مراسم گفت: این استاندارد مدیریتی با تکیه بر تدوین شاخص های قابل اندازه گیری و پایش، رعایت استانداردهای روز بین المللی، ارتباط موثر با طرف های ذینفع بخصوص شهروندان، تدوین اهداف کلان و خرد محیط زیستی و برنامه های مشخص دستیابی به آنها، اولویت بندی ابعاد مستقیم و غیر مستقیم محیط زیستی فعالیت های منطقه و ارائه برنامه های منظم و دقیق ارزیابی عملکرد محیط زیستی، بستر جدیدی را به منظور هدایت و راهبری تمامی فعالیت های زیست محیطی منطقه فراهم می آورد.