زهرا نژادبهرام:

شایعه اجماع بر روی محمد علی نجفی پیش از جلسه را تکذیب می کنم

زهرا نژاد بهرام ، از منتخبان شورای شهر پنجم در رابطه با این مساله که تا چه میزان انتخاب شهردار بر اساس برنامه‎های ارائه شده از سوی نامزدها است و آیا شایعه انتخاب شهردار پیش از موعد بسته شدن لیست درست است گفت: شایعه اجماع بر روی محمد علی نجفی پیش از جلسه فردا را تکذیب می کنم

  1. ۱ هفته،۳ روز قبل
  2. ۰
نژادبهرام
نوآوران -

یکی از مولفه‎های ما برای انتخاب شهردار، توانایی نامزدها برای ارائه برنامه کارآمد برای اداره امور دستگاه شهرداری است. در جلسه شورا در مورد نامزدها و انتخاب آنها  تصمیم می گیریم بنابراین تصمیم پیش از موعد نداریم