علی اعطا:

اجماعی برای شهردار شدن فرد خاصی صورت نگرفته است

اینکه اجماعی برای فردی خاص اتفاق افتاده و مشخصا یک تعداد رای برای فردی تعیین شده باشد، خیر همچین چیزی نیست و بر همین اساس طی مدت فردا و پس فردا بعد از ارائه برنامه توسط کاندیدا، رای گیری انجام خواهد شد.

  1. ۱ هفته،۲ روز قبل
  2. ۰
نوآوران
نوآوران -

علی اعطا عضو منتخب شورای اسلامی شهر تهران با اعلام این خبر که انتخاب شهردار پس از ارائه برنامه ها صورت خواهد گرفت به خبرنگار تدبیر24 گفت : این طبیعی است که نظر برخی از اعضا بر فرد خاصی باشد و حتی صحبت هایی هم در این باره صورت گرفته باشد ولی اینکه اجماعی برای فردی خاص اتفاق افتاده و مشخصا یک تعداد رای برای فردی تعیین شده باشد، خیر همچین چیزی نیست و بر همین اساس طی مدت فردا و پس فردا بعد از ارائه برنامه توسط کاندیدا، رای گیری انجام خواهد شد.


این عضو شورای شهر در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه انتخاب شهردار برنامه محور خواهد بود یا شخص محور، توضیح داد : نکته ای که می بایست بدان توجه کرد آن است که شهرداری تهران دارای برنامه ای مصوب پنج ساله است و برنامه های پیشنهادی کاندیدا طبیعتا نمی تواند خارج از این چارچوب ها باشد و در نتیجه ممکن است برنامه ها تفاوت بنیادی با یکدیگر نداشته باشند.


وی همچنین با اشاره به اینکه از آنجایی که الویت های کاندیدا در برنامه ها مختلف است و شاهد تفاوت در این سطح در برنامه ها خواهیم بود، تشریح کرد : اینکه اگر برنامه ملاک عمل باشه خیلی از کارشناسان هستند که ممکن است سابقه مدیریتی چندانی نداشته ولی توانایی تنظیم و ارائه بهترین برنامه داشته باشند فلذا این موضوع صرفا به تنهایی یک ملاک برای تصمیم گیری نخو