امان الله قرایی مقدم

علم آموزی هدف اصلی و نهایی دانشگاه است

دانشجو از دانشگاه برمی‌خیزد و دانشگاه از اجتماع دانشجویان تشکیل می‌شود. این دو یقینا بر هم تاثیرات مثبت و منفی می‌گذارند و به نوعی کامل کننده یکدیگر هستند. حال اگر دانشگاه با معضلاتی روبه رو شود دانشجو اولین کسی است که آسیب می‌بیند. بی انگیزه شدن دانشجویان و تغییر هویت آن ها از قشر تاثیرگذار و پویای جامعه به گروهی منفعل را باید در مشکلاتی که در ساختار دانشگاه به وجود آمده است جست‌و‌جو کرد. در همین رابطه با دکتر قرایی مقدم جامعه شناس گفت و گو کردیم.

  1. ۱ سال،۱ ماه قبل
  2. ۰
علم آموزی هدف اصلی و نهایی دانشگاه است
نوآوران -

پولی شدن فزاینده دانشگاه و کمرنگ شدن کنکور چه تاثیری در تغییر هویت دانشجویی داشته؟

از نظر من اهمیت دانشجو به معنای طلبه دانش کم نشده است و نخواهد شد. در همه دنیا دانشگاه های پولی وجود دارد و این مساله به هیچ عنوان باعث نمی‌شود از ارزش دانشگاه کاسته شود. تیپ دانشجو یک تیپ نخبه و انتخاب شده است. دانشجو همواره جامعه را پیش می‌برد و آن را موفق می‌کند. از نظر من دانشجوی امروز از دانشجوی دیروز بهتر می داند،‌چون سطح کلاس های درسی در دانشگاه بالاتر رفته و دانشجوها مطالب سنگین تری را یاد می‌گیرند. اینکه دانشجویان تنبل تر یا بی انگیزه تر از دیروز هستند فقط برچسب‌هایی است که افراد به منظور دشمنی با فضای علمی زده می‌شود. دانشجویان ایرانی امروزه هم در داخل کشور و هم خارج از آن می‌درخشند، کافی است نگاهی به لیست نخبه های دانشگاهی در سال های اخیر بیندازیم. در حال حاضر آزادی دانشجویان بیشتر شده و می‌توانند بیرون از دانشگاه آزادانه تر رفتار کنند،‌این به هیچ عنوان دلیل بر تغییر هویت دانشجویی نیست.

 کمرنگ شدن تاثیر دانشگاه در مسیر خوشبختی اقتصادی و اشتغال چه تاثیری در بی ارج شدن دانشجویی داشته؟

من در کل این صحبت شما را قبول ندارم. اگر ما از دانشجویان در حوزه های کاری استفاده نمی‌کنیم پس چه کسانی وارد بازار کار می‌شوند. این همه بنگاه های دولتی و غیردولتی وجود دارد که دانشجویان همه ساله وارد آن می‌شوند. خوشبختانه قوانین جدید هم در جهت بهبود وضعیت اشتغال ایجاد شده اند. دانشجو از میان چندین هزار نفر انتخاب می‌شود، بنابراین نباید بی ارج شدن دانشجو را مطرح کنیم.

غیرسیاسی شدن دانشگاه چه قدر سبب شده که دانشجوبودن بی اهمیت بشه؟

دانشگاه در آشوب و تلاطم موفق نمی‌شود. دانشگاه باید در آرامش باشد و به تبع آن دانشجو هم در آرامش به تحصیل می پردازد. دانشگاهی که سیاست‌زده باشد دانشگاه نیست. صرفا یک کانون سیاسی محسوب می‌شود. این درست نیست که در دانشگاه هر گروهی علم سیاسی خود را در گوشه ای علم کند و برای آن تبلیغ کند. البته دانشجو لازم است از اوضاع و احوال سیاسی جامعه باخبر باشد. در مورد سیاست نظر داشته باشد و حرف بزند. اما تشکیلات سیاسی راه انداختن به کارکرد اصلی دانشگاه که تربیت نیروی نخبه در جامعه است لطمه می‌زند. فراموش نکنیم که دانشگاه جای تحصیل است. پس لازم است به امور سیاسی تا جایی پرداخت که به هدف اصلی دانشگاه یعنی تحصیل و علم آموزی لطمه نزند.